עיריית נוף הגליל מחלקת מדי שנת תקציב תמיכות למוסדות ציבור,

הפועלים בתחומה שלא למטרות רווח בנושאים שונים וזאת במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה
.

התמיכות מחולקות בהתאם לתבחינים (קריטריונים) והסדרים, כפי שאושרו על ידי מועצת העיר,

ובכפוף ל"נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" שיוצא על ידי משרד הפנים
.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד לתאריך 20.1.20 בשעה 12:00.

את הבקשות ניתן להגיש דרך אתר האינטרנט או פיזית בבניין העירייה, קומה 2, אצל מזכירת מנכ"לית העירייה, גברת איריס אדרי.

טפסים למילוי עבור בקשות תמיכה 2020 - להורדה לחצו כאן

תבחינים 2020 - להורדה לחצו כאן

לפרטים ולבירורים ניתן לפנות למר כליל כנעני מרכז הוועדה.

טלפון – 04-6478969.

מייל: klilk@nallit.org.il