לרישום לחץ כאן

רישום לגני הילדים ובתי הספר

הרישום לגני הילדים ובתי הספר לקראת שנת הלימודים תשפ"ג

 

 

  • גילאי 6 -התאריכים: כ' בטבת תשע"ו -1 בינואר 2016 עד ב' בטבת תשע"ז -31 בדצמבר 2016
  • גילאי 5 -התאריכים: ג' בטבת תשע"ז -1 בינואר 2017 עד י"ג בטבת תשע"ח -31 בדצמבר 2017
  • גילאי 4 - התאריכים: יד' בטבת תשע"ח -1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת תשע"ט -31 בדצמבר 2018
  • גילאי 3 - התאריכים: כד' בטבת תשע"ט -1 בינואר 2019 עד ג' בטבת התש"פ  -31 בדצמבר 2019

קבלת קהל ברשות תתאפשר בתאריכים הבאים:

בין השעות 09:00-12:00 בכל יום בבוקר ובנוסף בימי שלישי אחה"צ בין השעות 16:00-18:00
 
הרישום יערך במשרדי הרשות המקומית בהתאם לחוברת הרישום שתישלח לביתכם.
 
הרישום באינטרנט לכיתות א' : מתאריך 03.01.2022 ועד 31.01.2022 לאחר מיכן ברשות.
הרישום באינטרנט לגנים: מתאריך 03.01.2022 עד 31.03.2022 לאחר מיכן ברשות.
למלא את הטופס ולשגר.
 

העברת תלמידים מגן לגן / מבית ספר לבית ספר.

לא יאוחר מתאריך 30.05.2022, בקשת העברה תמולא ע"י נציג רשות החינוך המקומית  במשרדי אגף החינוך בעירייה, בימי קבלת קהל ובזמן הרישום.
 
הורים גרושים / פרודים  חייבים בעת בקשת העברה באגף החינוך העירוני, להציג תעודות אפוטרופוס או אישור לבקשת העברה חתום על ידי שני ההורים.
על הרשויות לפעול בהתאם לתקנות הרישום והנחיות משרד החינוך על פי חוק ממלכתי {העברה} תשי"ט 1959.