יש למלא את הטופס הבא ולצרף אליו את המסמכים הדרושים.

טופס ללא המסמכים הרלוונטים / ללא כל הפרטים לא יכנס לרישום למלגה.

המלגה הינה על סכום של 10,000 ש"ח תמורת 150 שעות התנדבות בקהילה.

שימו לב:

המלגה הינה לתושבי נוף הגליל בלבד.

  • הסטודנטים הינם אזרחי ישראל ולומדים בישראל.
  • במהלך שנת הלימודים האקדמאית לומדים סמסטר א+ב .
  • הסטודנטים לומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) .
  • סטודנטים לומדים להנדסאים מוכרי מה"ט.
  • סטודנטים הלומדים בבתי ספר העל יסודיים לאומנויות המוכרים על ידי משרד התרבות והספורט.

 

*ההרשמה הסתיימה*