יש למלא את הטופס הבא ולצרף אליו את המסמכים הדרושים.

טופס ללא המסמכים הרלוונטים / ללא כל הפרטים לא יכנס לרישום למלגה.

המלגה הינה על סכום של 10,000 ש"ח תמורת 150 שעות התנדבות בקהילה.

שימו לב:

המלגה הינה לתושבי נוף הגליל בלבד.

  • הסטודנטים הינם אזרחי ישראל ולומדים בישראל.
  • במהלך שנת הלימודים האקדמאית לומדים סמסטר א+ב .
  • הסטודנטים לומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) .
  • סטודנטים לומדים להנדסאים מוכרי מה"ט.
  • סטודנטים הלומדים בבתי ספר העל יסודיים לאומנויות המוכרים על ידי משרד התרבות והספורט.

ב20/9/22 בשעה 17:00 יתקיים במרכז צעירים החדש (בצמוד למתחם הקנטרי) ערב חשיפה למלגות שם תוכלו להכיר ולהתרשם ממגוון תכניות ההתנדבות במסגרת המלגה ולבחור את מקום ההתנדבות שלכם. נוכחות חובה.

תם הזמן למילוי טופס זה.