הודעה לתושב!

עיריית נוף הגליל מתכננת עבודות קרצוף ריבוד בצומת חני סנטר – כביש מעלה יצחק בין התאריכים 14/1/20 ועד 15/1/20 בשעות 8:00 בבוקר עד 18:00.

לפיכן תנועה כלי רכב כולל תחבורה ציבורית תיסגר בצומת הנ"ל ותכוון ע"י פקחי תנועה לדרכים חלופיות.

אנו מתנצלים על אי הנעימות הזמנית.

ב ב ר כ ה,

מינהל הנדסה