הזמנה להצעת מדליקי/ות  משואות בטקס העירוני לפתיחת יום העצמאות ה-72  

מועצת העיר החליטה בישיבתה מתאריך ה-6.2.20, לקיים טקס הדלקת משואות עירוני, במסגרת אירועי פתיחת יום העצמאות ה-72 של מדינת ישראל.
לטובת הטקס ייבחרו 7 מדליקי משואות, אשר יזכו להשיא משואה בטקס העירוני. מועצת העיר הרחיבה את סמכויותיה של וועדת יקיר העיר והסמיכה אותה לבחור את מדליקי המשואות.

להלן אמות המידה על פיהם ייבחרו המועמדים להדלקת המשואות:

  • התפלגות בין גילאיים
  • מועמדים מכל גווני האוכלוסיה
  • ילידי הארץ וילידי התפוצות
  • כאלה שעסקו בפעילות מתמשכת ובמעשיהם תרמו תרומה מיוחדת לחיי העיר ו/או לקהילה ופועלם יכול לשמש סמל ומופת לרבים
  • מייצגים בזהותם האישית, פועלם, וזיקתם את העיר נוף הגליל וערכיה
  • המועמדים יהיו תושבי העיר נוף הגליל ו/או אזרחי מדינת ישראל בעלי תרומה יחודית לעיר נוף הגליל

על עשייתם להיות בולטת ומשמעותית באחד או יותר מהתחומים הבאים: חינוך, תרבות, ספורט,  חירום ובטחון, קרוב לבבות וסובלנות, תעשייה ותעסוקה, התנדבות למען הקהילה, קליטת עלייה.
הוועדה רשאית להעניק את התואר גם למועמד/ת ראוי/ה שאינו/ה נכלל/ת באחד התחומים המצוינים.

ניתן להציע מועמדים בטופס המקוון מטה בצרוף המסמכים הרלוונטיים או באמצעות דוא"ל  irise@nallit.org.il או בהגשה ידנית למנהלת לשכת מנכ"לית העירייה,
גב' איריס אדרי.

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לגב' איריס אדרי, בטלפון: 04-6478825 או דוא"ל  irise@nallit.org.il

 בברכה,

חוה בכר
מנכ"לית העירייה   

לטופס הגשה דיגיטלי לחץ כאן

להורדת טופס הגשה לשליחה באמצעות דוא"ל לחץ כאן