WhatsApp Image 2020-04-04 at 10.30.46.jpe

ראש העיר - נוף הגליל
מר רונן פלוט

סגני ראש העיר; 
אלכס גדלקין
אלכס גופמן

עובדי העירייה היקרים
ולכלל התושבים היהודים בעירנו הנהדרת נוף הגליל

מברכים אתכם לרגל חג הפסח הקרב, מאחלים בריאות ובעיקר תשמרו על עצמכם מפני הקורונה שלא מבדילה בין גזע דת לאום ומין. ביחד ננצח את המחלה על ידי שהיה בבתים ושמירה על הוראות משרד הבריאות והיגינה אישית וסביבתית. 

חג פסח שמח וכשר לכולם.

חברי המשותפת לדו-קיום במועצת העיר,
ד"ר שוכרי עואודה
ד"ר ראיד גטאס
רו"ח חביב עודה
אפריל 2020