1. עיריית נוף הגליל מתכננת עבודות קרצוף וריבוד אספלט בקטע רחוב ארבל בין רחוב עצמון עד רחוב יודפת בין התאריכים 11/05/20 ועד 12/05/20 בין השעות 8:00 בבוקר עד 17:00. לפיכן תנועת כלי רכב (כולל תחבורה ציבורית) תיסגר בקטע הנ"ל ותכוון ע"י פקחי תנועה.

בעלי הרכבים מתבקשים לא לחנות בקטע הנ"ל.

2. עיריית נוף הגליל מתכננת ביצוע עבודות קרצוף וריבוד אספלט בכיכר אריאל שרון/שד' מנחם אריאב, בין התאריכים 13/05/20 עד 14/05/20 בין השעות 08:00 בבוקר עד 17:00. לפי כך תנועת כלי הרכב (כולל תחבורה ציבורית) תיסגר בקטע הנ"ל ותכוון ע"י פקחי תנועה.

 

ב ב ר כ ה,

מינהל הנדסה