משרד השיכון סיים בשעה טובה את ביצוע עבודות הפיתוח להרחבת השכונה ברחוב רימון (דיור למשתכן)
ולכן הסדרי התנועה חוזרים לסדרם