הסדרי תנועה ברחוב מעלה יצחק מכניסה לאז"ת הר יונה עד לכיכר מרכזה

ביצוע בתקופה מתאריך 15.6.20 עד 30.7.20

  1. 15.6.20 – סגירת נתיב יציאה בכביש 2 מאז"ת הר יונה לכיוון אז"ת ג' ללא סגירת הכביש. הכוונת תנועה במקום ע"י שוטרים
  2. 19.6.20 – 23.6.20 – סגירת נתיב נסיעה מכניסה לחניון עליון של סיטי 1 עד כניסה לחניון התחתון של סיטי 1
  3. 24.6.20 – 28.6.20 – סגירת נתיב נסיעה מכניסה תחתונה של סיטי 1 עד כניסה לרחוב היצירה 12 (יינות ביתן לשעבר)
  4. 29.6.20 – 2.7.20 – סגירת נתיב נסיעה בכניסה לרחוב היצירה 12 עד כיכר רחוב החרושת
  5. 5.7.20 – 7.7.20 (עבודות לילה) – סגירת תנועה מכיכר רחוב החרושת עד כניסה לתחנת דלק רוזנפלד
  6. 8.7.20 – 13.7.20 (עבודות לילה) – סגירת תנועה מכניסה לתחנת דלק רוזנפלד עד כניסה לרחוב העבודה בכיכר של מרכזה
  7. 14.7.20 – 16.7.20 (עבודות לילה) – סגירת הכיכר ליד מרכזה. פנייה ימינה מרחוב העבודה לכיוון מרכז העיר
  8. 19.7.20 – 30.7.20 – סגירות לסירוגין לצורך הדוקים פינישים ותיקון אספלט