הודעה על כוונה לשנות שם רחוב
עיריית נוף הגליל מודיעה בזאת
על כוונתה לשנות מקטע מרחוב סביון, שנמצא בין רחוב סביון לרחוב ציפורן, לשם חדש: רחוב ארגמן.
המקטע הכולל את המבנים שכתובתם היום היא סביון 20, 52 וביה"ס כרמל. נציגי ציבור, בעלי עסקים או נציגי דיירים בסמוך לקטע רחוב זה, יכולים להופיע בפניי וועדה שתתכנס ב- 11.8.2020, יום ג' בשעה 16:30, במנהל העירוני בבניין העירייה, קומה 2, על מנת להשמיע את טענותיהם.