דרושים מורים/ סטודנטים להוראת אנגלית

משרת תגבור לכיתות ד'-ו' בבתי הספר היסודיים

לפרטים והגשת קו"ח ניתן לפנות לבלוריה לאופר, מנהלת בתי הספר
נייד: 052-8271400 מייל: bloria@nallit.org.il