תאגיד מי נועם מתכנן ביצוע עבודות החלפת קו ביוב ברחוב סחלב.

ראו נא לו"ז לביצוע החלפת קו הביוב שבנדון:

3.9.20 – התחלת העבודות. סימון, חיכוך אספלט, הובלת חומר וציוד לאתר

6.9.20 – 10.9.20 הנחת קו ביוב חדש ברחוב ללא סגירת תנועה לכלי רכב

13.9.20 – 17.9.20 המשך הנחת קו הביוב ללא סגירת תנועה לכלי רכב

21.9.20 – 24.9.20 חיבור בתים לקו הביוב החדש

29.9.20 – 1.10.20 תיקון אספלט