עיריית נוף הגליל מתכננת ביצוע עבודות קרצוף וריבוד אספלט בכיכר בין ברח' יזרעאל לחרוד, מיום 14/09/20עד 16/09/20 בין השעות 19:00 עד 06:00.

לפיכך תנועת כלי רכב כולל תחבורה ציבורית תיסגר בקטע רח' יזרעאל/חרוד ותכוון ע"י שוטרי תנועה בדרכים עוקפות.

אנו מתנצלים על אי הנעימות הזמנית

 

 

 

ב ב ר כ ה,

מינהל הנדסה