עיריית נוף הגליל מתכננת עבודות פסי האטה ברחוב יקינטון – בקטע רח' עטרה עד רח' מורן בתאריך 16/09/20 בין השעות 21:00 עד 5:00 ביום למחרת.

לפיכן תנועת כלי רכב (כולל תחבורה ציבורית) תיסגר בקטע הנ"ל ותכוון ע"י פקחי תנועה.

בעלי הרכבים מתבקשים לא לחנות ברחוב הנ"ל.

אנו מתנצלים על אי הנעימות הזמנית.

ב ב ר כ ה,

מינהל הנדסה