משמר השכונה

מעוניינים לחזק את החוסן הקהילתי ותחושת הביטחון בשכונה?

עיריית נוף הגליל מזמינה את תושביה להצטרף ל"משמר השכונה" יחידת המתנדבים העירונית החדשה

פרי יוזמת ראש העיר רונן פלוט, בשיתוף ועדת הביטחון במועצת העיר

היחידה נועדה להגביר את תחושת הביטחון בשכונות העיר, לשמש כעיניים נוספות למערכת האכיפה ולהוות מכפיל כוח לפעילות יחידת השיטור והפיקוח העירוני

חברי היחידה יוכשרו לתפקידים ויצוידו באמצעים ייעודיים הנדרשים לביצוע משימותיהם

מידע והרשמה: דוד שינאן, מ"מ יו"ר ועדת הביטחון 050-3322150

טופס הצטרפות לחצו כאן

בברכה, מנהל אגף הביטחון ארז אטיאס עיריית נוף הגליל