עיריית נוף הגליל מתכננת עבודות פס האטה בקטע רחוב הגפן – בין הבתים 2-4, בתאריך 28/10/20 בשעות 08:00 עד 17:00
ובקטע כביש רחוב יקינטון – בין רח' עטרה עד רח' מורן בסמוך למתנ"ס, בתאריך 28/10/20 בשעות 08:00 עד 16:00.

לפיכן תנועת כלי רכב (כולל תחבורה ציבורית) תיסגר בקטע הנ"ל ותכוון ע"י פקחי תנועה.

בעלי הרכבים מתבקשים לא לחנות בקטע רחוב הנ"ל.

אנו מתנצלים על אי הנעימות  הזמנית.

 

ב ב ר כ ה,

מינהל הנדסה