תזכורת חשובה  לבעלי עסקים:

נא בידקו את זכאותכם

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 4), תש"ף-2020 .

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו מהקורונה, העסקים שהכנסות שלהם נפגעו מעל 60% בחודשיים מסוימים ביחס לשנה הקודמת, יהיו זכאים להנחה של 95% בארנונה.

את הבקשה יש להגיש באמצעות סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (מעוף)  בטופס מקוון המצוי באתר אינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.

להלן הקישור: https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr60.aspx

לאחר אישור הזכאות על ידי הסוכנות, הרשות המקומית תקבל את רשימת העסקים הזכאים להנחה הפועלים בשטחה.

 בהתאם לרשימה זו תזכה הרשות המקומית עסקים אלו בהנחה מארנונה בגין כל נכס שאינו למגורים .

לבירורים, ניתן לפנות למוקד מטעמם בטלפון : 3569* שלוחה 2.

נציין כי לרשות אין סמכות להתערב בקבלת ההחלטות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (מעוף).