החל מתאריך 21/02/2021 חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ בשיתוף עם משרד תחבורה מודיעה על שינוי במסלול קו 49 , ללא שינוי בלוחות הזמנים לפי הפירוט שלהלן:

מסלול הקו מוצא 1 שכונת האדמור מבעלזא:

    מתחיל משכונת האדמור מבעלזא (הריונה ג /בית כנסת 56245) (האדמור מבעלזא 56246) – צומת הריונה ג – רחוב דליה – רחוב יקינטון – רחוב עטרה – שדרות מעלה יצחק – רחוב תבור – מרכז רסקו – רחובות חרמון וכרמל – רחוב גלבוע (מול הרים) – עיריית נוף הגליל – מתנ"ס ברקוביץ – קניון מבנה – רחוב סביון – רחוב חרוד – רחוב יזרעאל – דרך אריאל שרון וסיום בתחנת השוק.

  • תחנות מבוטלות: (בית ספר יודפת/ דליה 51113) (דליה / יקינטון 51114) .

 מסלול הקו מוצא 2 דרך אריאל שרון :

מתחיל מהשוק : דרך אריאל שרון – רחוב יזרעאל – רחוב חרוד – רחוב סביון - קניון מבנה – מכללת נוף הגליל – עירייה – רחוב גלבוע (מול הרים) - רחובות  כרמל וחרמון – מרכז רסקו – רחוב תבור – שדרות מעלה יצחק – רחוב עטרה – רחוב יקינטון– עוקף הריונה – (צומת הריונה ג / מעלה יצחק 56248) (האדמור מבעלזא 56247) (בית כנסת 56245)

  • תחנות מבוטלות : (דליה / קורנית 51105) (גן ילדים כרכום 51127) (כרכום / שדרות מעלה יצחק 54031)

 

**לפרטים ניתן להתקשר למרכז המידע טלפון 3553*