הודעה לתושב!
עיריית נוף הגליל מתכננת ביצוע עבודות ריבוד וקרצוף  אספלט בקטע כביש ברח' חרוד מכיכר רחוב יזרעאל – חרוד ועד חניון חרוד בתאריך 07/06/2021 עד תאריך 11/06/2021 בין השעות 08:00 עד 17:00.

כמו כן, בתאריך 6.6.21 יסגר רחוב גלעד, מתחת לגשר של רחוב מעלה יצחק, למשך כל היום.

לפיכך תנועת כלי רכב כולל תחבורה ציבורית תיסגר בקטע הנ"ל ותכוון ע"י פקחי תנועה בדרכים עוקפות, בעלי הרכבים מתבקשים לא לחנות בקטע הרחוב הנ"ל.
אנו מתנצלים על אי הנעימות הזמנית.