שיווק פרויקטים לבנייה בנצרת עילית

משרד הבינוי והשיכון מודיע על שיווק פרויקטים לבנייה בנצרת עילית,במסגרת תכנית "מחיר למשתכן"

במסגרת התכנית ישווקו כ 800- יחידות דיור:

64 יח"ד ברח הרימון (לקראת התחלת בנייה),

240יח"ד במצפור ברק (לקראת שיווק),

184 יח"ד בהר יונה ב'', לרכישה והשכרה ארוכת טווח )לקראת שיווק ליזמים)

300 יח"ד בהר יונה ד'' (80 יח"ד לקראת שיווק ליזמים בשלב א'')

בעלי תעודת זכאות שירכשו דירה בפרוייקט במסגרת מחיר למשתכן יזכו למענק

על סך 60 אלף ₪ בהתאם לכללים.

הטבה ל"בני מקום"

50% מהיחידות ישווקו למי שמוגדר כ"בן מקום".

הזכאות בהתאם לקריטריונים ולתנאי ההשתתפות בהגרלה

להוצאת תעודת זכאות ושאלות בנושא ניתן לפנות:

מילגם www.milgam.co.il *6078 | אלונים www.alonim-mgar.co.il *2850

עמידר www.amidar.co.il *6266

שעות פעילות המוקדים הטלפוניים: ימים ראשון-חמישי בשעות 8:00-18:00


רישום וקבלת פרטים נוספים על הפרויקטים:

במרכז הצעירים רחוב גולן 04-6057590/89 | בימים א''-ה'' בין השעות 9:00-19:00

ניתן לפנות גם באמצעות המייל Luck4you@gmail.com | או באתר www.dira.gov.il


כל מה שטוב – בנצרת עילית:

• מערכת חינוך מצוינת עם אחוז גבוה במיוחד של זכאים לבגרות

• איכות חיים ואוויר נקי - 500 מטר מעל גובה פני הים

• ירוק בעיניים – שמורות טבע ורצועות נוף ירוקות על פני כ 70%- משטח העיר

• בנצרת עילית הוקם בית קק"ל למצוינות על ידי קרן קיימת לישראל

• מרבית משרדי הממשלה המשרתים את תושבי הצפון נמצאים בנצרת עילית

• בעיר קיימים אזורי תעשייה רבים כולל קריית הייטק