הודעה לתושב!

משרד השיכון התחיל בשעה טובה בביצוע עבודות פיתוח להרחבת השכונה ברחוב רימון (דיור למשתכן).

במסגרת העבודות יבוצעו שינויים זמניים בהסדרי התנועה:

  1. יבוצעו עבודות להסדרת מעגל תנועה ברחוב גלבוע/רימון (מול הכניסה למפעל עלית).
  2. יבוצעו עבודות בחניה הפנימית של רחוב כרמל.
  3. מיום שלישי 14/05/2019 ולתקופה של כחודשים, קטע מרחוב רימון ייסגר לתנועת כלי רכב.                      

לפיכך, תנועת כלי רכב תעבור בדרכים עוקפות, הכביש הפנימי של רחוב רימון ישנה כיוון נסיעה לפי התרשים המצ"ב.   

לתשומת לבכם, עקב השינוי של הסדרי התנועה הכניסה לרחוב רימון תהיה ממעגל תנועה אליפסי מול העירייה והמשטרה (הבנין הישן).

אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות ומבקשים מהציבור לגלות סבלנות ולנהוג בזהירות.

בברכה
מנהל ההנדסה