שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.

פרטי מועמד
פרטי מועמד * שדה חובה
פרטים אישיים של המועמד (מיועד לאישה ולגבר כאחד)
שם משפחהשם פרטישם משפחה בלועזיתמספר זהותשם משפחה קודםתאריך השינוי
מין
מין * שדה חובה
מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה
הרשעה בבית משפט אזרחי/צבאי
הרשעה בבית משפט אזרחי/צבאי * שדה חובה
נפתח תיק בבימ"ש אזרחי/צבאי
נפתח תיק בבימ"ש אזרחי/צבאי * שדה חובה
פרטים * שדה חובה
מספר המכרזתאור המשרהשם היחידה
פרטים על השכלה - יסודית/תיכונית * שדה חובה
שם בית הספרמקום הלימודיםשנות לימוד/תאריך סיוםמקצוע עיקרי
פרטים על השכלה - מקצועית
שם בית הספרמקום הלימודיםשנות לימוד/תאריך סיוםמקצוע עיקרי
פרטים על השכלה - גבוהה
שם בית הספרמקום הלימודיםשנות לימוד/תאריך סיוםמקצוע עיקריתואר נרכש
ידיעת שפות- עברית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור
סמן : שליטה מלאה (+) שליטה חלקית (-)
ידיעת שפות- אנגלית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור
סמן : שליטה מלאה (+) שליטה חלקית (-)
ידיעת שפות- ערבית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור
סמן : שליטה מלאה (+) שליטה חלקית (-)
ידיעת שפות- רוסית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור
סמן : שליטה מלאה (+) שליטה חלקית (-)
לא- סיבה כן-מתאריך עד תאריך מספר אישי דרגת שיחרור
פרטי קורסים והשתלמויות
נערך מטעםתעודת גמרשם הקורס/והשתלמויותמשך הקורסמועד סיום
פרט תעסוקה נוכחית וקודמת
שם וכתובת של מקום העבודהתאריכי תקופת העבודההתפקידסיבת הפסקת העבודה
התחל מהתעסוקה האחרונה-הנוכחית,כולל העירייה
קרובי משפחה בעירייה: עובדי עירייה / נבחרי ציבור
שם משפחהשם פרטימספר זהותתפקיד בעירייה יחידהיחס קרבה
אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי
שם משפחהשם פרטיתפקיד/מקצועכתובתמס' טלפון
כגון ציון לשבח,פרסי עידוד,מבצעים מיוחדים

אני מציע/ה בזה את מועמדותי למשרה הפנויה הנוכחית לעיל ומצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס הזה , נכונים.

Browser not supported