יעוד

  • הסדרה קניינית של נכסי העירייה וניהולם בהתאם להוראות הדין.
  • ניהול מערכי הביטוחים של העירייה.
  • גיוס משאבים - מעקב קולות קוראים והגשתם

 

תחומי אחריות

  • איתור מקורות מימון ממשלתיים וחוץ ממשלתיים והגשת בקשות לקבלת מענקים
  • הסדרה קניינית של נכסי עירייה לרבות הפקעות, חוזי חכירה מול רמ"י ורשם המקרקעין.
  • הקצאת/השכרת מבני העירייה על פי דין.
  • ניתוב וטיפול בתביעות נזיקיות המוגשות נגד העירייה לרבות מתן שירות שוטף לעו"ד חיצוניים המייצגים את העירייה
  • חידוש ופיקוח על ביטוחי העירייה וקשר ישיר מול חברות הביטוח השונות באירועי ביטוח.

 

שעות קבלת קהל 

בתיאום מראש
 

בעלי תפקידים באגף נכסים וביטוח
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
אוהד אליעז מנהל 04-6478871 050-5307575 ohad@nallit.org.il
עלא חורי רשם נכסים 04-6478975 04-6552805 alaa@nallit.org.il