התכנון העירוני עוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של העיר, במטרה לשפר את איכות החיים בעיר, לקדם את מעמדה העסקי והתרבותי, וליצור מקומות בהם אנשים יאהבו לגור, לעבוד ולבלות - מקומות חיוניים שיעודדו יצירתיות וחדשנות.

התכנון מתבצע על פי מדרג של תוכניות:

  • תכנון ברמה הארצית - כולל את תוכניות המתאר הארציות הנערכות על ידי מינהל התכנון של משרד הפנים.
  • תכנון ברמה המחוזית - כולל את תוכניות המתאר המחוזיות והמדיניות המחוזית
  • תכנון ברמה המקומית - כולל את התוכנית האסטרטגית לעיר, תכנית המתאר העירונית , תכניות אב ומסמכי מדיניות, תוכניות מפורטות ועוד.
     

בעלי תפקידים באגף תכנון ואסטרטגיה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
סירין גאנטוס מנהלת האגף לתכנון אסטרטגי [email protected]
יעל לינפלד צוערת באגף