מבקש הנחה עבור נכס שפרטיו רשומים לעיל מהנימוקים הבאים:

  1. הבניין סגור וריק מכל חפץ ואדם בתקופה המצוינת לעיל.
  2. לא הוענקה הנחה בגין נכס ריק עבור נכס זה בעבר.
  3. ידוע לי כי ההנחה מותנית בפירעון יתרת החוב.
  4. רצ"ב האישורים המתאמים לאימות העובדות

הצהרה * שדה חובה

Browser not supported