שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.

אני הח"מ מבקש רישיון ומוסר את הפרטים הבאים:

 
 
 

 

שמות בעלי העסק * שדה חובה
שם משפחהשם פרטיתעודת זהותכתובתטלפון בביתטלפון נייד

 

נתוני החברה:

(ימולא כשהעסק מוחזק ע"י החברה), לבקשה יצורפו אישורי רשם החברות

 

 

 

 

הריני מצהיר בזאת כי בפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים:

 
 
 
Browser not supported