דו"חות הממונה על חוק חופש המידע
דו"חות הממונה על חוק חופש המידע קובץ קובץ נגיש
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2017 צפייה צפייה
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2016 צפייה צפייה
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2015 צפייה  
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2014 צפייה  
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2013 צפייה