דו"חות הממונה על חוק חופש המידע
דו"חות הממונה על חוק חופש המידע קובץ קובץ נגיש
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2023   צפייה
דו"ח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2022   צפייה
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2021   צפייה
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2020   צפייה
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2019   צפייה
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2018 צפייה צפייה
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2017 צפייה צפייה
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2016 צפייה צפייה
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2015 צפייה  
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2014 צפייה  
דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2013 צפייה