ברכות לרגל נישואיכם

בהתאם לסעיף 6 לחוק השמות ניתנת לכם הזכות לבחור את שם המשפחה לאחר הנישואין

פרטי הבעל * שדה חובה
מספר זהותשם המשפחההשם הפרטישם האבשם האםתאריך הלידה העבריתאריך הלידה הלועזיארץ הלידההמצב האישי הנוכחי
פרטי האישה * שדה חובה
מספר זהותשם המשפחההשם הפרטישם האבשם האםתאריך הלידה העבריתאריך הלידה הלועזיארץ הלידההמצב האישי הנוכחי

בחירת שם משפחה - למי שנישא/ה

אני מודיע/ה בזה על החלטתי:(לידיעתך לפי סעיף 2(ב) לחוק השמות ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבד.)

הודעת הבעל * שדה חובה
הודעת האישה * שדה חובה
שם המשפחה הנבחר- בעל * שדה חובה
בעבריתבלועזית
חובת נוכחות והסכמה אישית של שני בני הזוג
שם המשפחה הנבחר- אישה * שדה חובה
בעבריתבלועזית
חובת נוכחות והסכמה אישית של שני בני הזוג
Browser not supported
Browser not supported