שעות קבלת קהל

ימים שעות הערות
א' 16:00-19:00 בתאום מראש בלבד


 

לשכת ראש העיר

תפקיד שם  טלפון  מייל
ראש העיר רונן פלוט 04-6478808 ronenp@nallit.org.il
מנהלת לשכה  אלונית כהן  04-6478812 alonit@nallit.org.il
מזכירת ראש העיר  עדה ויסמן  04-6478810 adav@nallit.org.il
מזכירת לשכה עדיה וקשטיין 04-6478899  adaya@nallit.org.il

 

בעלי תפקידים בלשכת מ"מ ראש העיר
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
אלכס גדלקין מ"מ ראש העיר, יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, ראש רשות הרישוי 04-6478815 052-4732331 agadalkin@nallit.org.il
לילך סטולר מזכירה מ"מ ראש העיר 04-6478814 lilach@nallit.org.il


בעלי תפקידים בלשכת סגן ראש העיר
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
סמיון ברון סגן ראש העיר 046478960 barons@nallit.org.il


בעלי תפקידים בלשכת סגן ראש העיר בתואר
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
שוכרי עואודה סגן ראש העיר בתואר 04-6478800 Shukri@nallit.org.il

 

לשכת מנכ"ל העירייה

תפקיד שם טלפון נייד מייל
מנכ"ל העירייה עדי מלכה 04-6478841 054-2508558 adim@nallit.org.il