ועדות העירייה – הרכבן ואיושן

(בסוגריים – מספר החברים נציגי הסיעות)

ועדת כספים:(7)

יו"ר הוועדה: מר רונן פלוט

מרכזת הוועדה: מר עדי מלכה

סיעה

חברים

כתובת

טל'/פל'

א

רונן פלוט

סביון 22/18

050-9006003

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

א

אלכס גדלקין

אלומה 3/4

052-4732331

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

איריס 7/7

054-7442092

א

ברכה ברוב

עולש 3

052-2853874

 

ועדת מכרזים:(7)

מרכזת הועדה: גב' חנה ציסר

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

עירית שחר

יסמין 12/2

050-8870271

 א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

ק

ד"ר ראיד גטאס

איריס 7/7

054-7442092

  אורי ראובני נציג ציבור    
  רנה עמרמי נציגת ציבור    
 

ביקורת (7)

מרכז הוועדה: מר רן ליאון

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

א

גלינה סליפקו

הפסגות 1/10

054-7671985

ק

ד"ר גטאס

איריס 7/7

054-7442092

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

ועדת הנחות

מרכז הועדה: עדי מלכה

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

 

בנוסף חברים – גזבר )עדי מלכה), מנהל מחלקת הרווחה (איריס בורמיל), מנהל מחלקת הגבייה (רומן שמעוני) ויועמ"ש (עו"ד אולגה גורדון).

ועדת בטחון:(5)

מרכז הועדה: ארז אטיאס

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

רונן פלוט

סביון 22/18

050-9006003

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

חביב עודה

הכרמים 33/3

052-6498771

 

חברים נוספים – נציגי שר הביטחון, שר החינוך והתרבות והשר לביטחון פנים.

הנצחת נרצחי הטרור (5)

מרכז הוועדה: איריס בורמיל

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

א

סלבה מדלר

 

054-9900477

א

ענת טובול

כוכבית 1/2

054-2438631

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

חברים נוספים עפ"י חוק, 3 נציגי ציבור ו-3 בני משפחות של נרצחי טרור-תושבי העיר.

חינוך (7)

מרכז הוועדה: 

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

רונן פלוט

סביון 22/18

050-9006003

א

מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

נציגי בי"ס

מינה קליין

 

050-6282365

נציגי בי"ס

פאני נוימן

 

052-8601069

יו"ר מועצת תלמידים

 

 

 

נציג הסתדרות המורים

פאני נוימן

 

052-8601069

נציג ארגון המורים

גיל דוידוביץ

 

052-8385133

נציג ועד הורים

אילנית קליינרמן

 

054-4477858

נציג מועצת העירונית

 

 

 

 

חברים נוספים עפ"י חוק: מנהל בית ספר יסודי או סגנו (בחירת הסת' המורים), מנהל בי"ס על יסודי (בחירת ארגון המורים) נציג ועד הורים עירוני ויו"ר מועצת תלמידים עירונית.

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

איכות הסביבה (4)

מרכז הוועדה: יבגני קומרניצקי

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

 גלינה סליפקו

הפסגות 1/10

054-7671985

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

נציג ציבור

 

 

 

נציג ציבור

 

 

 

ק

עו"ד לואי זריק

כליל החורש 20/12

050-7535071

טב

מנחם גנדל

התאנה  4/6

052-5127979

 

חברים נוספים עפ"י חוק, מנהל איכות הסביבה בעירייה, 2 נציגי ציבור ונציג השר לאיכות הסביבה.

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

מאבק לנגע הסמים המסוכנים (5)

מרכז ועדה: יבגני קומורניצקי

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

א

ברכה ברוב

עולש 3

052-2853874

נציג ציבור

סמי חזן

כרכום 8/2

050-3668850

נציג ציבור

תמי הרשות למלחמה בסמים

 

052-4425556

מנהלת בי"ס תיכון שר"ת

מינה קליין

 

050-6282365

ק

ד"ר שוכר עוואדה

הגיא 36

052-4420634

ק

ד"ר ראיד גטאס

איריס 7/7

054-7442092

חברים נוספים עפ"י חוק: מנהל הרווחה, מנהל החינוך, 2 נציגי ציבור שיבחר ראש העיר באישור המועצה, מנהל בית ספר על יסודי שימנה מנהל החינוך ונציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה מנכ"ל העירייה.

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

בטיחות בדרכים (5)

מרכז הוועדה: דורון לבב

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

אלכס גדלקין

אלומה 3/4

052-4732331

א

נורברט בלומנטל

יזרעאל 12/4

052-2616056

א

ינוש פינקלסקו

הגפן 12/13

054-4468221

נציג שר התחבורה

 

 

 

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

 סאיג נביה

הגיא 34

050-5210172

חברים נוספים ע"י חוק: מהנדס העיר, מנהל החינוך, נציג שר התחבורה, נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים, נציגי שכונות, נציג השר לביטחון פנים.

קידום מעמד הילד

מרכז הוועדה: איריס בורמיל

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

נוריאל כהן

תבור 71/1

052-2695875

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

מתנדב

דרור מילגרם

 

054-9050713

נציג ציבור

יעל

 

 

נציג ציבור

ענת עובדיה

הגומא 21/2

052-2699643

יו"ר מועצת תלמידים

 

 

 

יו"ר ועד יישובי

אילנית קליינרמן

אלמוג 21/2

054-4477858

תנועת נוער

ערן אלטר

 

052-8513363

נציג משטרה

משה ויצמן

 

050-6273227

מנהל בי"ס

איילה זלינגר

המורד 12/16

050-6282902

 

קליטת עלייה (5)

מרכז הוועדה:  סבטלנה יעקובוביץ

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

ברכה ברוב

עולש 3

052-2853874

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

א

גלינה סליפקו

הפסגות 1/10

054-7671985

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

טב

אורי ליפשיץ

סתוונית 8/2

052-6224454

חברי הועדה יבחרו או מבין חברי המועצה או מקרב הציבור.

מיגור אלימות

רכזת הוועדה:  איריס בורמיל

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

גלינה סליפקו

הפסגות 1/10

054-7671985

א

ינוש פינקלסקו

הגפן 12/13

054-6789012

נציג משטרה

דותן ס.מת"ח

 

050-6272266

עו"ס

תרז זייתון

 

053-6520063

ק

סנסס להב

יקינטון 2/3

052-4532400

ק

סאלי עווד עספור

ארז 26 א'

050-8642235

 

נוער וצעירים (5)

מרכז הוועדה:

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

 אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

א

עירית שחר

יסמין 12/2

050-8870271

ק

חביב עודה

הכרמים 33/3

052-6498771

 

חברים נוספים עפ"י חוק: מנהל החינוך, מנהל הרווחה, מנהל בי"ס, נציג ארגון המורים העל יסודיים, נציג הסתדרות המורים, יו"ר מועצת התלמידים העירונית, יו"ר ועד הורים עירוני ומפקד תחנת המשטרה

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

שימור אתרים (5)

מרכז הוועדה: דורון לבב

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

ענת טובול

כוכבית 1/2

054-2438631

א

אינסה שיכמן

גלעד 1/6

052-5557175

ק

תאמר חורר

 

052-8695965

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

קידום מעמד האשה (7)

מרכז הוועדה:  איריס בורמיל

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

עירית שחר

יסמין 12/2

050-8870271

א

אילנית קליינרמן

אלמוג 21/2

054-4477858

א

ברכה ברוב

עולש 3

052-2853874

טב

ליאור לוינגר

תבור 38/2

053-3328863

ק

למיס מוסא

יעל 61

050-2178626

 

קשרי חוץ (5)

מרכז הוועדה: חוה בכר

סיעה

חברים

כתובת

טל'/פל'

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

א

מדי בייר

הגפן 6/2

052-8369306

א

יסמין איבגי

הגיא 9/3

050-7864439

א

נורברט בלומנטל

יזרעאל 12/4

052-2616056

טב

משה נחשון

 

050-4443805

 

רווחה (7)

מרכז הוועדה: איריס בורמיל

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

נוריאל כהן

תבור 71/1

052-2695875

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

ק 

חביב עודה

הכרמים 33/3

052-6498771

א

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

 

תיירות (5)

מרכז הוועדה:

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

א

דוד יוסף

אורה 22/2

052-2792112

א

אמירן יעקובי

סביון 15/1

052-2374746

טב

מתאל בן גיגי

התאנה 10/1

052-3761847

ק

חליל אבו ליל

דליה 1/4

052-6993087

 

ועדת שפ"ע 5

מרכז הוועדה: יניב הרוש

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

א

אמירן יעקובי

סביון 15/1

052-2374746

א

סופה אקסנוב

דרך אריאל שרון 22/3

054-6867305

א

יסמין איבגי

הגיא 9/3

050-7864439

א

יאנוש פינקלסקו

הגפן 12/13

054-4468221

 

שמות (5)

מרכז הוועדה: ראש מינהל עירוני – לאה ספיר

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

 עירית שחר

יסמין 12/2

050-8870271

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

א

ורמוט ישראל

סביון 15/12

052-3678209

ק

סלים חורי

מוכתר מוהנא 60 נצרת

050-7262463

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

 

שרותי דת (5)

מרכז הוועדה: שלמה איבגי

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

א

מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

א

גרשון ברלין

 

052-7156060

א

סבג איציק

יודפת 141/2

052-3536816

א

שמואל ברוכטה

דרך אריאל שרון 8/13

053-7430770

 

תעשייה (5)

מרכז הוועדה: סרגיי זלוטניק

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

ק

ד"ר גטאס ראיד

הגיא 36

052-4420634

א

קורקטין אריה

תמר 13

050-5231573

א

אלימלך טל

אשוח 8/19

054-9980482

א

יונה אוחנה

 

052-6486666

טב

עזרא רענן

קישון 4/8

052-6071100

 

יקירי נוף הגליל (5)

מרכז הוועדה: חוה בכר

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

ברכה ברוב

עולש 3

052-2853874

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

א

ינוש פינקלסקו

הגפן 12/13

054-6789012

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

 

תחבורה (5)

מרכז הוועדה: דורון לבב

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

אלכס גדלקין

אלומה 3/4

052-4732331

א

יוסי דרוסקין

סביון 18/11

052-3678994

א

חרמון וקס

לולב 11/2

050-7747003

טב

מתנאל בן גיגי

התאנה 10/1

052-3761847

ק

רושדי סלאימה

סביון 18/3

054-8302088


תרבות (5)

מרכז הוועדה: רדה ריינס

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

סופה אקסנוב

דרך אריאל שרון 22/3

054-6867305

א

גלינה סליפקו

הפסגות 1/10

054-7671985

ק

סאוסן חאמד

עולש 4

052-3746547

טב

מתנאל בן גיגי

התאנה 10/1

052-3761847

 

קידום עסקים (5)

מרכז הוועדה: רומן שמעוני

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

א

עירית שחר

יסמין 12/2

050-8870271

א

יעקב אקסנוב

דרך אריאל שרון 22/3

054-8033806

ק

עספור סלים

קישון 48

052-5717909

 

חיסכון באנרגיה (5)

מרכז הוועדה: יבגני קומרניצקי

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

ק

עודה חביב

הכרמים 33/3

052-6498771

א

יוסי דוד

אורה 22/2

052-2792112

א

ענת טובול

כוכבית 1/2

054-2438631

א

ורמוט ישראל

סביון 15/2

052-3678209

א

יעקב אקסנוב

דרך אריאל שרון 22/3

054-8033806

 

נגישות

מרכז הוועדה: שימי רביב

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

נוריאל כהן  

תבור 71/1

052-2695875

א

שרייר ראובן

קורנית 12/1

054-5508101

ק

יאמן רוק

דרך הגליל 22

052-5330131

ק

ד"ר חליל בקלה

 

054-7508574

 

ספורט (5)

מרכז הוועדה: רועי כהן

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

א

נורברט בלומנטל

יזרעאל 12/4

052-2616056

א

יוסי דרוסקין

סביון 18/11

052-3678994

ק

תאמר נג'אר

יזרעאל 16/16

052-4610633

 

וועדת התיישבות

מרכז הוועדה:

סיעה

חברים

כתובת

טל'/פל'

 א

 מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

 א

 נוריאל כהן

תבור 71/1

052-2695875

 א

אלכס גדלקין

אלומה 3/4

052-4732331

א

אמירן יעקובי

סביון 15/1

052-2374746

טב

מתנאל בן גיגי

התאנה 10/1

052-3761847

 

תעסוקה

רכזת הוועדה:  לדה איסקייב

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

א

ענת טובול

כוכבית 1/2

054-2438631

א

אמירן יעקובי

סביון 15/1

052-2374746

א

שמידר לביא

סביון 4/18

052-4440888

ק

חוסאם חורי

 

050-7320745

 

ועדה לבחירת עובדים בכירים

רכזת הוועדה: דוד זילברמינץ

סיעה חברים כתובת טל'/פל'

א

רונן פלוט

סביון 22/18

050-9006003

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

 

בריאות

רכזת הוועדה:

סיעה חברים כתובת טל'/פל'

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

א

ברונשטיין קורנל

 

050-5679978

א

טל אלימלך

אשוח 8/19

054-9980482

א

נורבט בלומנטל

יזרעאל 12/4

052-2616056

 

ערר

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

 

עו"ד איהאב סח'ניני – יו"ר הועדה

 

 

 

עו"ד רותי שמש – חברת הועדה

 

 

 

משה כהן תוסיה – חבר הועדה

 

 

 

שמואל יעקב – חבר הועדה

 

 

 

מרכזת הועדה : לילך סטולר

[email protected]

04-6478815