טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג פרוטוקול פרוטוקול נגיש
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 28/11/2023 מן המניין צפייה -
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 19/09/2023 - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 14/21 29/08/2022 צפייה -
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 22/17 28/01/2022 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 9/20 6/20 05/11/2021 מן המניין צפייה -
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 2 17/01/2018 צפייה -
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 25/10/2016 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 25/02/2016 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 29/11/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 29/10/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 30/07/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 03/07/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 05/06/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 22/05/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 20/04/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 19/04/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 09/04/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 11/02/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 29/01/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 20/01/2015 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 31/12/2014 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 08/12/2014 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 02/11/2014 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 27/10/2014 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 13/10/2014 מן המניין - צפייה
ועדת ערער לענייני ארנונה מס 0 28/05/2014 מן המניין - צפייה