מיועד לסייעות טיפוליות ומלווים/ת בלבד!

על דו"ח זה להגיע לאגף משאבי אנוש עד ל- 20 בכל חודש!

פרטי העובד/ת * שדה חובה
שם העובד/תתעודת זהותתפקיד ומקום העבודהסוג המוסד
יומן עבודה * שדה חובה
תאריךהתחלהסיוםפרטי העבודה ומקומה או היעדרות וסיבתה

דו"ח זה לא יכובד ללא פרטיו/ה המלאים של העובד/ת ואישור המנהל/ת!

Browser not supported
Browser not supported