מגרשי משחקים נגישים

 • גנות
 • דליה פינת כביש 10
 • גן סיוון
 • דליה הגומא
 • גן משחקים גלעד
 • דרך אריאל שרון
 • יקינטון/אלומה
 • רימון
 • דליה/כביש 10
 • חצב/חרוד/יזרעאל 20
 • עצמון/מירון
 • ברוש פינת תירוש
 • גן דוד
 • עטרה

 

להלן מבנים בבעלות עיריית נוף הגליל המופעלים על ידי הרשות

מתנ"ס בגנו

 1. חניה נגישה קיימת
 2. רמפה כניסה ( כבש ) נגיש קיים
 3. שירותים נגישים קיים
 4. דרך נגישה מתחנת אוטבוס קיים

ספרייה מתנייס ברקןביץ

 1.  חניה נגישה קיימת
 2. רמפה כניסה (כביש) נגיש קיים
 3. שירותים נגישים קיים

מתנייס גורדון

 1. חניה נגישה קיים
 2. שרותים נגישים קיים
 3. רמפה (כביש) כניסה קיים

בית הלהקות

 1. חניה נגישה קיימת
 2. רמפה כניסה ( כבש ) נגיש קיים
 3. שירותים נגישים קיים
 4. דרך נגישה קיים

מרכז ניו יורק

 1. חניה נגישה קיימת
 2. רמפת (כבש) כניסה נגיש קיים
 3. שרותים נגישים קיימים

כותר פייס כסולות

 1. חניה נגישה קיימת
 2. שירותים נגישים קיים
 3. דרך נגישה קיים

בית כנסת מרכזי

 1. חניה נגישה קיימת
 2. שרותים נגישים קיימים
 3. רמפה (כביש) קיים

מתנ"ס כרמים

 1. חניה נגישה קיימת
 2. שירותים נגישים קיימים
 3. מעלית נגישה קיימת

מרכז פיס טאגר

 1. חניה נגישה קיימת
 2. שירותים נגישים קיימים
 3. רמפת כניסה (כבש) נגיש קיים

בית נענע

 1. חניה  נגישה קיים
 2. שירותים נגישים קיים
 3. דרך נגישה לכניסה קיים

בית יד לבנים

 1. חניה נגישה קיים
 2. שירותים נגישים קיים
 3. מעלון משופע נגיש קיים

מרכז צעירים (גולן)

 1. חניה נגישה קיים
 2. רמפה נגישה קיים
 3. שירותים נגישים קיים

בית כנסת גרוזיני ( החצב)

 1. חניה נגישה קיים
 2. דרך נגישה קיים
 3. שירותים נגישים קיים

מבנה בריכה מחוממת

 1. חניה נגישה קיימת
 2. רמפה (כביש) קיים
 3. שירותים נגישים קיים
 4. תקנות נגישות בריכה ציבורית ( נגיש)

מרכז היל"ה (שכונת בן גוריון)

 1. חניה נגישה קיימת
 2. רמפה (כבש) נגיש
 3. שירותים נגישים קיים

מבנה העירייה

 1. מעלית נגישה קיימת
 2. מקומית חנייה נגישים בכניסה האחורית של הבניין
 3. דרך נגישה קיים

 

מפה אינטראקטיבית

 

חלופה נגישה למפה - רשימת המקומות: