מדיניות רישוי עסקים

נוף הגליל היא עיר מחוז בגליל התחתון המונה 51,741 תושבים. העיר ממוקמת בחלקו המזרחי והגבוה של רכס הרי נצרת, צפונית ומזרחית לעיר נצרת, ובעלת טופוגרפיה הררית עם הפרשי גובה גדולים יחסית.

חזון מקימי העיר היה להפוך אותה לעיר מחוז שתהווה מרכז לתושבי הגליל, והיא כוללת בתוכה משרדי ממשלה ושירותי ציבור רבים כגון: פרקליטות מחוז צפון, הסנגוריה הציבורית, לשכת מרשם המקרקעין, משרד הפנים מחוז צפון, מינהל מקרקעי ישראל מחוז צפון, משרד החינוך מחוז צפון, בית המשפט המחוזי ובית הדין האזורי לעבודה וכן בית משפט השלום. בהתאם לתכנית הכוללנית של העיר  (שמספרה 212-0137604), הוגדרו מטרות וכיווני פיתוח, שהינם חיזוק תפקודה של נוף הגליל כעיר מובילה, כמרכז שלטוני, כמרכז תעסוקה ותעשיה, כמרכז של מסחר ושירותים וכמרכז תרבותי חינוכי. בנוסף, המטרה בעיר הינה לייצר פתרונות למגורים ולתעסוקה מגוונים ואיכותיים לכל קבוצות האוכלוסייה ובפרט לצעירים וכן פיתוח העיר כיעד תיירותי ייחודי, בין היתר, בהסתמך על קרבתה לנצרת, ליער קשת והמרחב הכפרי.

  • העירייה מעודדת שילוב מסחר ומגורים, תוך שמירה על איזון בין הצרכים של התושבים והעסקים.

בעיר עסקים שונים ומרובים, ביניהם  בתי אוכל לסוגיהם, תחנות דלק, סלונים לטיפולי יופי וקוסמטיקה, מוסכים ובתי ממכר שונים. בנוסף, קיימת תעשיה ברחבי העיר. מרכזי המסחר השונים בעיר מרוכזים באזורים הבאים:

יצוין כי ישנם בעיר אזורי תעשיה, ואשר במקומות אלו יש להקפיד על התאמת העסק לשימושים המותרים באזור, כך חובתו של בעל העסק לבדוק את התאמת השימוש המיועד בעסק, להוראות תוכנית בניין העיר ( התב"ע) וכי יתכנו מצבים, אשר בהם יצטרך בעל העסק לפעול להגשת "בקשה לשימוש חורג" לוועדה לתכנון ובניה.

בדיקה ובירור אודות הליך זה, אמורה להיעשות בפני הוועדה לתכנון ובניה וכי אישורה של בקשה כזו כפוף להוראות הדין, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, תקנות התכנון והבניה ( סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב-2002 ותקנות נוספות. מובהר כי היתרים לשימוש חורג מלווים בתשלום היטל השבחה.

ניתן ליצור קשר עם הועדה לתכנון ובניה כאן

בכל הנוגע לעסקים המצויים בבתי מגורים ( שבהם ישנם שימושים מעורבים) או באזורים הסמוכים לבתי מגורים ( ברדיוס של 150 מר'), בכדי למנוע מטרדי ריח ורעש מעסקים, בקשות לרישיון של עסקים אלו כאמור יוגבלו ע"י רשות הרישוי וזאת כדי לצמצם ולנטרל את המטרדים ו/או המפגעים.

לפיכך, על בעלי עסקים המתעתדים להפעיל עסקים בהם מתבצעות פעולות של טיגון, צלייה, בישול וכיו"ב או שעלולים לגרום למטרד רעש, בטרם פתיחת העסק ו/או עם הגשת הבקשה לרישיון העסק מומלץ לבצע בדיקה מקדימה ברשות וכן לשקול שימוש אמצעים לנטרול ריחות או רעשים.

העיריה תיתן מענה כמתחייב בדין וחובתו של כל בעל עסק, מיד ובסמוך לפתיחת עסקו, לפנות לעירייה בפתיחת בקשה.

בכל בעיה הקשורה בעסקים ובפעילותם כגון הוצאת ציוד למרחב הציבורי, רעש ועוד, ניתן לפנות למוקד העירוני 107.

במסגרת בדיקת הפנייה ייבדק האם העסק עומד בתנאי הרישיון/ההיתר ובחוקי העזר העירוניים ובמידת הצורך יינקטו כנגדו הליכי אכיפה מינהלית או משפטית.