ניתן לשלוח פניות לכתובת דוא"ל  moked@nallit.org.il