(מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה)

סה"כ עובדים בדירוג מנהל מחלקה ומעלה: 49

נשים : 23

גברים :26