טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול פרוטוקול נגיש
ועדת כספים מס 2611 26/11/2018 צפייה צפייה
ועדת כספים מס 2503 25/03/2018 - צפייה
ועדת כספים מס 3112 31/12/2017 - צפייה
ועדת כספים מס 2311 23/11/2017 - צפייה
ועדת כספים מס 2808 28/08/2017 - צפייה
ועדת כספים מס 908 09/08/2017 - צפייה
ועדת כספים מס 2007 20/07/2017 - צפייה
ועדת כספים מס 1306 13/06/2017 - צפייה
ועדת כספים מס 2452017 24/05/2017 צפייה -
ועדת כספים מס 1405 14/05/2017 - צפייה
ועדת כספים מס 2203 22/03/2017 - צפייה
ועדת כספים מס 1302 13/02/2017 - צפייה