ציגי הציבור המכהנים כחברים בוועדות הבחינה למכרזי כ"א הינם:

  1. מר יורי שמרליראס

  2. מר שמידר לביא

  3. מר יעקובי אמירן

  4. רנה עמרמי
     
  5. אורי ראובני