צווי ארנונה
צווי ארנונה קובץ קובץ נגיש
צו הטלת הארנונה לשנת 2023 צפייה  
צו הטלת הארנונה לשנת 2022 צפייה  
צו הטלת הארנונה לשנת 2021 צפייה  צפייה 
צו הטלת הארנונה לשנת 2020 צפייה צפייה
מכתב לתושב: בקשה לאישור שינוי
סיווג/תת סיווג ו/או העלאה/הפחתה חריגה בארנונה לשנת 2019
- צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2019 צפייה צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2018 צפייה צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2017  צפייה -
צו הטלת ארנונה לשנת 2016 צפייה -
צו הטלת ארנונה לשנת 2015 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2014 צפייה -
צו הטלת ארנונה לשנת 2013 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2012 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2011 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2010 צפייה -