מס' המכרז שם המכרז שם הזוכה
פומבי 1/21 בחירת אדריכל וצוות תכנון מחסן לוגיסטי ערן מבל                                ח.פ 512261900
פומבי 2/21 שירותי תכנון לשלושה מעונות יום י. כהן אדריכלים                    ח.פ 050926864
פומבי 4/21 ביצוע עבודות להקמת חלקות קבורה בבית העלמין בנוף הגליל חב' שתית בע"מ                    ח.פ 510992845
פומבי 8/21 ביצוע עבודות הקמת אצטדיון רובד נוער עמגד הנדסה בע"מ               ח.פ 511632481
פומבי 10/21 ביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי עיריית נוף הגליל צמרות ושורשים                   ח.פ. 514884675
פומבי 12/21 למתן שירותי שמאות לעיריית נוף הגליל קובי קלפון                           ח.פ. 25197542
פומבי 15/21 השכרת קיוסקים באצטדיון ע"ש גרין בנוף הגליל יניב טומסיס                         ת.ז. 34651075
פומבי 16/21 מתן שירותי סיור ושמירה היקפית באזור תעשייה ציפורי נוף הגליל גשש בע"מ                              ח.פ. 511133407
פומבי 17/21  למתן שירותי מדידות חב' מידות 
פומבי 18/21 תכנון, אספקה והתקנה של מתקן אומגה בפארק העירוני נוף הגליל מתקני פסגות בע"מ            ח.פ. 513065482
פומבי 20/21 רכישה, אספקה והתקנה של מערכת פלטפורמה אפליקטיבית לעידוד אורח חיים בריא יוביטל בריאות בע"מ   ח.פ. 515695641
פומבי 22/21 ליסינג תפעולי פסיפק רכב ותחבורה    ח.פ 511863805
פומבי 23/21 הפעלת פרוייקטים חינוכיים בתחום נוף הגליל תיקון מרכז למפגש חינוך ושינוי חברתי                    ח.פ 580334779
פומבי 25/21  שרותי ראיית חשבון שרותים חשבונאיים תקציבים וניהול תב"רים לעירייה רו"ח ניר נחמני                   ח.פ. 514825975
פומבי 26/21 הסעות שונות ואקראיות הסעות ג'ת אליאס בע"מ ח.פ 512207051
פומבי 27/21 אספקח פרחי העונה משתלה בכפר                    ח.פ 513754408
פומבי 28/21 אספקה, הובלה והתקנת מזגנים חדשים עבור מוסדות עיריית נוף הגליל וגופי הסמך שלה טורנדו מוצרי צריכה בע"מ ח.פ. 511705477