מס' המכרז שם המכרז שם הזוכה
פומבי 5/23 למתן שירותי אדריכות עיר עובכר עיריית נוף הגליל והוועדה המקומית מכרז בוטל
פומבי 6/23 לביצוע עבודות להקמת פארק מים נוף הגליל בן רחמים בע"|מ
פומבי 7/23 ביצוע עבודות בינוי ופיתוח הרחבת בית העלמין שער ד' שתית בע"מ
פומבי 8/23 ביצוע עבודות ניקיון במרכז רסקו א.ג. התמנון
פומבי 9/23 להתקנת תפעול תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו חברת דיל טוב
פומבי 10/23 למתן שירותי עיקור/סירוס חתולי רחוב רס.קיו שירותים וטרינים
פומבי 12/23 למתן שירותי קידום וטיפול תוכניות מתאר מקומיות ו/או תוכניות מפורטות עבור עיריית נוף הגליל ביטול מכרז