מס' המכרז שם המכרז שם הזוכה
 1/20  מתן שירותים לניהול ופיקוח צמוד על ביצוע חיזוק מבנה נגד רעידת אדמה של בי"ס חב"ד ישן - נוף הגליל קדם קידמה ח.פ 515524213
 3/20 מתן שירותי בקרה עבור המשך מאיר גל
 5/20 אספקה והתקנה של ציוד מחשוב ותקשורת ב-10 בתי ספר יוניקום