כתובתהחצב 20, נוף הגליל

רז טישלר
מנכ"ל

אורנה לוי
מזכירה
04-6570166

פקס04-6461973