שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.

בקשה
בקשה * שדה חובה
הנני מצהיר ומתחייב כי
הנני מצהיר ומתחייב כי * שדה חובה

הצהרה

הנני מצהיר, כי פעלתי בכל האמצעים העומדים לרשותי לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ביטול הרישום/ ההעברה. אולם, כל פעולותיי לא נשאו כל פרי.

המשמורת של הקטין הינה
המשמורת של הקטין הינה * שדה חובה

הצהרה

הנני מצהיר, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי, כי הרישום/ההעברה מתבצע על סמך המידע שמסרתי וכי אם יימצא שהמידע שנמסר אינו אמת, רשאית העירייה לבטל/לשנות את הרישום/ העברה. הנני מתחייב להודיע למחלקה לרישום גני ילדים על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל/לשנות את הרישום/העברה.

Browser not supported
ת.ז עם כתובת מעודכנת התואמת את הכתובת בתצהיר. התצהיר חייב להיות תקף למועד הרישום.