להלן פרטי התלמידים אשר למדו בנוף הגליל 

* שדה חובה
שם מ. זהות ת.לידה גן / ביה"ס