כוח אדם

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כח אדם חיצוני מס' 50/21 לתפקיד קניין/ית חיצוני 21/04/2021 05/05/2021
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 48/21 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 20/04/2021 04/05/2021
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 47/21 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 20/04/2021 04/05/2021
10:00
מכרז כ''א מס' 46/21 חיצוני לתפקיד מפקח/ת רישוי עסקים חיצוני 20/04/2021 04/05/2021
10:00
מכרז פנימי/חיצוני שמספרו 43/21 לתפקיד מנהל מחלקת רכש ואספקה חיצוני 06/04/2021 25/04/2021
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך חיצוני 19/11/2020 19/05/2021
10:00

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם פומבי 06/04/2021 30/04/2021
10:00

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הארכת מועד הגשה למכרז פומבי 10/21 – לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי עיריית נוף הגליל פומבי 18/04/2021 05/05/2021
12:00
מכרז פומבי מס' 15/21: השכרת קיוסקים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 14/04/2021 09/05/2021
13:00
מכרז פומבי מס' 10/21 לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לארועי שריפה בשטחי עיריית נוף הגליל פומבי 05/04/2021 05/05/2021
12:00
מכרז פומבי 12/20 הקמת מרכז למידה בספריית מתנ"ס ברקוביץ - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020
מכרז פומבי מס' 01/20 הזמנה לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרה, ניהול, שליטה ותשלום לחניוני היכל המשפט - נוף הגליל פומבי 05/03/2020

עבור לארכיון המכרזים