כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת הצעות לרכישת נגרר רכין לטרקטור 09/09/2019 30/09/2019

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א חיצוני עו''ס אזרחים ותיקים עו''ס ניצולי שואה 72-19 חיצוני 16/09/2019 26/09/2019
מכרז כ"א חיצוני עובד סוציאלי משפחה 70-19 חיצוני 16/09/2019 26/09/2019
מכרז חיצוניי כ"א עובד-ת תעסוקה במרכז עוצמה 73-19 חיצוני 16/09/2019 26/09/2019
מכרז חיצוני כ"א 74-19 מלווה ניצולי שואה חיצוני 16/09/2019 26/09/2019
מכרז מס' 68/19: לתפקיד מנהל/ת מדור שומה חיצוני 09/09/2019 22/09/2019
מכרז מס' 67/19: לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים חיצוני 09/09/2019 22/09/2019
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך 09/09/2019 01/11/2019

עבור לארכיון המכרזים