מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 18/23 למתן שירותי ממונה בטיחות וגהות בעבודה עבור עיריית נוף הגליל פומבי 04/09/2023 09/10/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 38/23 למתן שרותי הפעלת סייעות צמודות ו/או רפואיות לילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרת החינוך החרדי הרגיל פומבי 27/08/2023 09/10/2023
12:00
מכרז פומבי מס' 37/23 השכרת קיוסקים במתחם אצטדיון העירוני ע"ש גרין ואצטדיון רובד נוער בנוף הגליל   פומבי 16/08/2023 09/10/2023
12:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית נוף הגליל פומבי 19/09/2023 30/10/2023
12:00

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ"א חיצוני מס' 104/23 לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה חיצוני 01/10/2023 17/10/2023
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 103/23 לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה חיצוני 21/09/2023 06/10/2023
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 109/23 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במצוקה פומבי 01/10/2023 17/10/2023
10:00
קול קורא מס' 110/23 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים )ניצולי שואה( פומבי 01/10/2023 17/10/2023
10:00
קול קורא מס' 106/23 לתפקיד ממלא/ת מקום עו"ס/ית משפחה פומבי 21/09/2023 06/10/2023
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

עבור לארכיון המכרזים