מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 18/24 מכרז מסגרת לאדריכלים - הקמת מבני ציבור וחינוך פומבי 10/07/2024 04/08/2024
14:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית נוף הגליל 05/06/2024 31/07/2024
12:00

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ"א חיצוני מס' 64/24: לתפקיד עו"ד ממונה תחום אזרחי חיצוני 17/07/2024 04/08/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 65/24 לתפקיד תובע/ת עירוני/ת (מנהל/ת תחום פלילי) חיצוני 17/07/2024 04/08/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 66/24 לתפקיד מנהל/ת מינהלת התחדשות עירונית (מנהל/ת אגף) פנימי/חיצוני 17/07/2024 04/08/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 67/24 לתפקיד משנה ליועמ"ש חיצוני 17/07/2024 11/08/2024
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 62/24 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 09/07/2024 25/07/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 63/24 לתפקיד בודק/ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 09/07/2024 25/07/2024
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 68/24 לתפקיד עו"ס/ית משטרה 21/07/2024 04/08/2024
10:00
כוח אדם – קול קורא מס' 69/24 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה 21/07/2024 25/07/2024
10:00
כוח אדם – קול קורא מס' 70/24 לתפקיד עו"ס משפחה במרכז עוצמה 21/07/2024 04/08/2024
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

עבור לארכיון המכרזים