כוח אדם

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כח אדם חיצוני מס' 77/21 לתפקיד אדריכל/ית הרשות חיצוני 22/07/2021 05/08/2021
16:00
למי נעם, תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ  דרוש מהנדס/הנדסאי חיצוני 19/07/2021 15/08/2021
18:00

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא לסייע/ת צמוד/ה במוסדות חינוך מס' 1/21 פומבי 24/05/2021 01/09/2021
10:00

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
עיריית נוף הגליל מכרז פומבי מס' 2/21 למתן שירותים לתכנון שלושה מעונות יום - בנוף הגליל מגרש 400, 396, 532 פומבי 26/07/2021 18/08/2021
13:00
מכרז פומבי מס' 22/21 למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עיריית נוף הגליל - מסמך שינויים והבהרות 1 פומבי 18/07/2021 09/08/2021
12:00
מכרז פומבי מס' 22/21 למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עיריית נוף הגליל פומבי 18/07/2021 09/08/2021
12:00
מכרז פומבי מס' 22/21 למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עיריית נוף הגליל - מסמך שינויים והבהרות 2 פומבי 18/07/2021 09/08/2021
12:00
מכרז פומבי מס' 22/21 למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עיריית נוף הגליל - מסמך שינויים והבהרות 3 פומבי 18/07/2021 09/08/2021
12:00
מכרז פומבי 12/20 הקמת מרכז למידה בספריית מתנ"ס ברקוביץ - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020
מכרז פומבי מס' 01/20 הזמנה לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרה, ניהול, שליטה ותשלום לחניוני היכל המשפט - נוף הגליל פומבי 05/03/2020

עבור לארכיון המכרזים