מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 37/22 לקבלת זכות חסות/מיתוג (Naming right) באצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל ספטמבר 2022 פומבי 22/09/2022 30/11/2022
12:00
מכרז פומבי מספר 13/22 לאספקת שרותי תחזוקה למערכות מיזוג מרכזיות פומבי 25/07/2022 10/12/2022
12:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
למתן שירותי ליווי אדריכלי/תכנוני, כלכלי ומשפטי לעירייה והועדה המקומית בדיוני הועדה הגיאוגרפית פומבי 15/03/2022

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/128 לתפקיד ראש מינהל חינוך חיצוני 28/11/2022 12/12/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/130 מדריך/ת קידום נוער חיצוני 28/11/2022 13/12/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/131 לתפקיד מדריך\ה חינוכי מאתר במט"ל )מרכז טיפול לנערים( חיצוני 28/11/2022 13/12/2022
12:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 22/132 לתפקיד בודק\ת תוכניות חיצוני 28/11/2022 13/12/2022
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 22/127 לתפקיד עו"ד ממונה תחום בכיר אזרחי חיצוני 20/11/2022 04/12/2022
10:00
124/22 מכרז כ"א חיצוני מס' לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 17/11/2022 04/12/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 125/22 לתפקיד מנהל\ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה)מנהל\ת אגף( חיצוני 17/11/2022 04/12/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 126/22 לתפקיד מזכיר/ה אישית למהנדס/ת הרשות חיצוני 17/11/2022 04/12/2022
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 22/99 מ"מ למנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי פומבי 17/11/2022 04/12/2022
10:00
קול קורא מס' 100/22 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במ"טל לנערים פומבי 17/11/2022 04/12/2022
10:00
קול קורא מס' 22/101 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה פומבי 17/11/2022 04/12/2022
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

עבור לארכיון המכרזים