מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 26/21 - מכרז לשירותי הסעות אקראיות ומיוחדות פומבי 24/10/2021
מכרז 27/21 - מכרז לאספקת פרחי עונה עבור עיריית נוף הגליל פומבי 24/10/2021
רשימת קבלנים המורשים להשתתף במכרזי זוטא פומבי

כוח אדם

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 33/21 למשרת נאמן קורונה בגני ילדים חיצוני 26/10/2021 29/10/2021
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 112/21 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה חיצוני 25/10/2021 09/11/2021
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 113/21 לתפקיד מהנדס/ת תנועה וכבישים חיצוני 25/10/2021 09/11/2021
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 118/21 מנהל/ת מרכז השכלה – היל"ה במחלקת קידום נוער חיצוני 25/10/2021 09/11/2021
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 111/21 לתפקיד אדריכל/ית הרשות חיצוני 25/10/2021 09/11/2021
16:00

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 29/21 לקבל שירותי מנהל/ת דיגיטל ברשות פומבי 26/10/2021 07/11/2021
12:00
מכרז פומבי 12/20 הקמת מרכז למידה בספריית מתנ"ס ברקוביץ - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020
מכרז פומבי מס' 01/20 הזמנה לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרה, ניהול, שליטה ותשלום לחניוני היכל המשפט - נוף הגליל פומבי 05/03/2020

עבור לארכיון המכרזים