כוח אדם

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 52/20 - 3 משרות - מתן שירותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי ולמתן שירותי בקרה תקציבית של פרויקטים הנדסיים בעיריית נוף הגליל פומבי 18/10/2020 29/10/2020
13:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 60/20 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 13/10/2020 27/10/2020
10:00
מכרז פומבי מס' 6/20 דרוש/ה סגן/עוזר מנהל/ת לפארק העירוני פומבי 30/09/2020 20/10/2020
14:00
הודעה בדבר ביטול מכרז כ"א פומבי מס' 05/20 מינוי מנהל/ת לפארק אלון - בנוף הגליל פומבי 30/09/2020 01/12/2020
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך חיצוני 08/09/2020

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לאיסוף אשפה 13/10/2020 27/10/2020
מכרז: פומבי 52/2020 למתן שירותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי למתן שירותי בקרה תקציבית של פרויקטים הנדסיים בעיריית נוף הגליל פומבי 13/10/2020 29/10/2020
13:00
מכרזי פומבי מס' 51/20 מתן שירותים לניהול, תאום ופיקוח צמוד על ביצוע עבודות תכנון, בינוי ופיתוח מוסדות ציבור בשכונת הר יונה ג' – נוף הגליל פומבי 08/10/2020 01/11/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 46/20 למתן שירותי הקמה והפעלה של מוקד לשירותי רפואה דחופה בנוף הגליל פומבי 24/09/2020 22/10/2020
12:00
מכרז פומבי 49/20 – הארכת מועד הגשה למכרז קבלת זכות חסות/מיתוג אצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל פומבי 24/09/2020 15/11/2020
12:00
מכרז פומבי 49/20 קבלת זכות חסות/מיתוג אצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל פומבי 15/09/2020 15/11/2020
12:00
מכרז פומבי 12/20 הקמת מרכז למידה בספריית מתנ"ס ברקוביץ - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020
מכרז פומבי מס' 01/20 הזמנה לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרה, ניהול, שליטה ותשלום לחניוני היכל המשפט - נוף הגליל פומבי 05/03/2020

עבור לארכיון המכרזים