כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי 25/20 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכת מדחנים מבוקרת בעיר נוף הגליל פומבי 04/06/2020 05/07/2020
12:00
מכרז פומבי 25/20 אספקה והתקנה של ריהוט גן בפארק אלון בנוף הגליל פומבי 04/06/2020 17/06/2020
13:00
המכרז פומבי 28/2020 השכרת מזנונים באצטדיון ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 03/06/2020 17/06/2020
13:00
הזמנה להציע הצעות להשכרת והפעלת נכסים מסחריים בהר יונה - להפעלת עסקי מזון 04-20 פומבי 03/06/2020 06/07/2020
14:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה למתן שירותי ליווי עיריית נוף הגליל בשיווק זכויות פרסום ומיתוג באצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש גרין חיצוני 01/06/2020 10/06/2020
11:00
מכרז פומבי מס' 17/20 למתן שרותי עיקור/סרוס חתולי רחוב פומבי 25/05/2020 10/06/2020
13:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לשכירות נכס לצורך שימוש כטיפת חלב פומבי 24/05/2020 07/06/2020
13:00
מכרז פומבי 26/2020 השכרת נכס בבניין האצטדיון ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 24/05/2020 10/06/2020
13:00
החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ קול קורא 03/20 להקמת והפעלת מתקני שעשועים/אטרקציות חיצוני 21/05/2020 08/06/2020
14:00
מכרז פומבי מס' 3/20 מתן שירותי עיצוב, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שילוט עירונית בתחום השיפוט של עיריית נוף הגליל פומבי 28/04/2020 30/06/2020
12:00
מכרז פומבי 12/20 הקמת מרכז למידה בספריית מתנ"ס ברקוביץ - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020
מכרז פומבי מס' 01/20 הזמנה לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרה, ניהול, שליטה ותשלום לחניוני היכל המשפט - נוף הגליל פומבי 05/03/2020

כוח אדם

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א חיצוני מס' 02/91 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 26/05/2020 08/06/2020
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 14/11/2019 30/06/2020

עבור לארכיון המכרזים