כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 9/20 למתן שירותי תיקונים ותחזוקה של מזגנים במוסדות העירייה בנוף הגליל פומבי 31/03/2020 23/04/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 14/20 למתן שרותי עיקור/סרוס חתולי רחוב פומבי 31/03/2020 23/04/2020
13:00
מכרז פומבי 06/2020 רכישת מערכת פלנטריום - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020
מכרז פומבי 12/20 הקמת מרכז למידה בספריית מתנ"ס ברקוביץ - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020
מכרז פומבי מס' 01/20 הזמנה לתכנון חניוני היכל המשפט - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020
מכרז פומבי מס' 11/20 - לבחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על-יסודיים – אורט שרת ואורט יגאל אלון - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 14/11/2019 30/06/2020

עבור לארכיון המכרזים