מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 8/24 למתן שירותי הפעלת תכנית ניצנים במסגרות החינוך החרדי (גנים ובתי ספר) בנוף הגליל פומבי 14/02/2024 03/03/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 9/24: השכרת קיוסקים במתחם אצטדיון רובד נוער בנוף הגליל פומבי 05/02/2024 04/03/2024
12:00
מכרז פומבי מס 5/24 לאספקת שירותי הזנה למסגרות חינוך (גני ילדים ובתי ספר) בנוף הגליל פומבי 01/02/2024 04/03/2024
12:00
מכרז פומבי מס' 7/24 רכישת רכב וואן סגור עבור עיריית נוף הגליל פומבי 28/01/2024 04/03/2024
13:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א חיצוני מס' 10/24 לתפקיד בודק/ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 18/02/2024 19/03/2024
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 11/24 לתפקיד מידענ/ית תכנוני/ת חיצוני 18/02/2024 19/03/2024
10:00

קול קורא

טופס מקוון - הגשת מועמדות לקול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא מס' 23/24 לתפקיד עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה 25/02/2024 10/03/2024
10:00
קול קורא מס' 11/2024 עבור תכנון, ביצוע הוצאת היתר בנייה להכשרת מצב קיים מבנה הקאנטרי נוף הגליל 19/02/2024 07/03/2024
12:00
קול קורא מס' 20/24 לתפקיד עו"ס/ית נוער וצעירים במט"ל לנערים 18/02/2024 03/03/2024
10:00
קול קורא מס' 08/24 לתפקיד מ"מ מדריכ/ה בתכנית הביתית לאמהות עולות 18/02/2024 03/03/2024
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

עבור לארכיון המכרזים