מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 10/22 לקבלת שירותי אחזקת מתקני חשמל באצטדיון גרין בנוף הגליל פומבי 17/05/2022 06/06/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 17/22 ביצוע עבודת חפירות וגילוי קברים בבית העלמין בנוף הגליל פומבי 17/05/2022 07/06/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 9/22 שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר ארבל מפני רעידת אדמה פומבי 26/04/2022 26/05/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 15/22 לביצוע עבודות הקמת מסעדה בפארק אלון בשטח השיפוט של עיריית נוף הגליל פומבי 26/04/2022 06/06/2022
12:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
למתן שירותי ליווי אדריכלי/תכנוני, כלכלי ומשפטי לעירייה והועדה המקומית בדיוני הועדה הגיאוגרפית פומבי 15/03/2022

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

מכרזים

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ"א חיצוני מס' 44/22 לתפקיד קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 23/05/2022 07/06/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 42/22 לתפקיד מזכיר/ת מחלקת רכש חיצוני 22/05/2022 05/06/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 43/22 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה חיצוני 22/05/2022 06/06/2022
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 41/22 מפקח/ת תכנון ובנייה חיצוני 17/05/2022 01/06/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי\חיצוני מס' 40/22 לתפקיד מדריך חינוכי מאתר במרכז טיפול לנוער ותכנית מעגל בנים חיצוני 15/05/2022 30/05/2022
10:00
מכרז כ"א אדם פנימי\חיצוני מס' 22/39 לתפקיד מנהל\ת אגף תכנון אסטרטגי חיצוני 11/05/2022 26/05/2022
10:00

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא פנימי מס' 34/22 לתפקיד אב בית בבית ספר יסודי פנימי 15/05/2022 30/05/2022
16:00
קול קורא מס' 32/22 עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה חיצוני 15/05/2022 30/05/2022
10:00
קול קורא מס' 31/22 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה במרכז טיפול לנוער ותכנית מעגל בנים. חיצוני 15/05/2022 30/05/2022
10:00
קול קורא ממלא\ת מקום מס' 33/22 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה חיצוני 15/05/2022 30/05/2022
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 28/03/2022

עבור לארכיון המכרזים