כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להציע הצעות מס' 01/20 למתן שירותי ייעוץ מקצועיים בתחום מערכות בקרה ושליטה לחניונים בעיר נוף הגליל פומבי 22/01/2020 05/02/2020
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה למתן שירותי ניהול אצטדיון עירוני ע"ש גרין פומבי 21/01/2020 02/02/2020
מכרז פומבי מס' 01/20 מחירון שנתי לביצוע עבודות תחזוקה ועבודות הנדסיות שונות בנושא בינוי (ענף 100) בתחום שיפוטה המוניציפאלי של עיריית נוף הגליל. פומבי 19/01/2020 06/02/2020

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א חיצוני מס' 10-20 פסיכולוג חינוכי חיצוני 23/01/2020 05/02/2020
מכרז כ''א חיצוני מס' 11-20 עובד סוציאלי משפחה חיצוני 23/01/2020 05/02/2020
מכרז כ''א חיצוני סייע/ת תגבור בגן -כיתת PDD חיצוני 23/01/2020 05/02/2020
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 02/20 לתפקיד מנהל/ת יחידת צעירים ברשות חיצוני 14/01/2020 28/01/2020
מכרז כ"א חיצוני מס' 06/20 לתפקיד מהנדס/הנדסאי ביצוע חיצוני 14/01/2020 28/01/2020
מכרז כ"א חיצוני מס' 03/20 לתפקיד מוקדן "מוקד רואה" חיצוני 14/01/2020 28/01/2020
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 07/20 לתפקיד מבקר/ת הרשות המקומית חיצוני 14/01/2020 28/01/2020
מכרז כ"א חיצוני מס' 08/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת ניצוץ- ליווי חיילים/ות חיצוני 14/01/2020 28/01/2020

עבור לארכיון המכרזים