כוח אדם

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א חיצוני מס' 45/20 לתפקיד מנהל/ת יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול חיצוני 05/08/2020 19/08/2020
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מספר 47/20 לתפקיד מהנדס הנדסאי ביצוע חיצוני 05/08/2020 19/08/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 46/20 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 05/08/2020 19/08/2020
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך חיצוני 27/07/2020 31/08/2020
10:00

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פומבי 42/2020 – הארכת מועד הגשה לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באצטדיון הכדורגל העירוני פומבי 12/08/2020 10/09/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 43/20 השכרת קיוסקים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל חיצוני 09/08/2020 30/08/2020
13:00
הודעה מס' 2 – מכרז פומבי 19/2020 לאספקת שירותי אכיפת גביה – מענה לשאלות מציעים ועדכונים פומבי 03/08/2020 17/08/2020
13:00
מכרז פומבי 42/20 - לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באצטדיון הכדורגל העירוני - הארכת מועד הגשה פומבי 03/08/2020 10/09/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 40/20 אספקה והתקנה של כלובים לכלביה העירונית בנוף הגליל פומבי 29/07/2020 20/08/2020
13:00
פרוטוקול מפגש מציעים למכרז פומבי 27/20 –אספקת שירותי אכיפה פומבי 19/07/2020 17/08/2020
13:00
מכרז פומבי 27/20: לאספקת שירותי אכיפת גביה פומבי 25/06/2020 17/08/2020
13:00
מכרז פומבי 12/20 הקמת מרכז למידה בספריית מתנ"ס ברקוביץ - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020
מכרז פומבי מס' 01/20 הזמנה לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרה, ניהול, שליטה ותשלום לחניוני היכל המשפט - נוף הגליל פומבי 05/03/2020

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

עבור לארכיון המכרזים