כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 82/19 לתפקיד בודק בקשות להיתרי בנייה חיצוני 05/11/2019 20/11/2019

עבור לארכיון המכרזים