מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 6/21 הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות חיצוני 25/01/2022 16/02/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 5/22 לקבלת ייעוץ וליווי תכנוני לוועדת התכנון והבניה המקומית בעיר נוף הגליל חיצוני 18/01/2022 06/02/2022
10:00
מכרז פומבי מס' 2/22 לאספקת שירותי מסירה/בגשה של חומר משפטי עבור עיריית נוף הגליל פומבי 13/01/2022 01/02/2022
12:00
מכרז פומבי מס' 34/2021 לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים פומבי 02/01/2022 31/01/2022
15:00
מכרז פומבי מס' 36/21 לקבלת ייעוץ לקידום קליטה בעיר חיצוני 28/12/2021 01/02/2022
12:00
מכרז פומבי תכנון קומפלקס בריכה מספר 31/21 פומבי 25/11/2021 10/02/2022
12:00
מכרז 26/21 - מכרז לשירותי הסעות אקראיות ומיוחדות פומבי 24/10/2021
מכרז 27/21 - מכרז לאספקת פרחי עונה עבור עיריית נוף הגליל פומבי 24/10/2021
רשימת קבלנים המורשים להשתתף במכרזי זוטא פומבי
תוצאות מכרזים פומביים לשנת 2020 פומבי

כוח אדם

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא 22/3 מטהר/ת בבית העלמין חיצוני 25/01/2022 30/01/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 7/22 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 24/01/2022 08/02/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 3/22 לתפקיד מזכיר/ת מחלקת החינוך הדתי\חרדי חיצוני 18/01/2022 02/02/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 6/22 לתפקיד מזכיר/ת הגזברות חיצוני 18/01/2022 02/02/2022
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 5/22 לתפקיד מזכיר/ת בית ספר חיצוני 18/01/2022 02/02/2022
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 4/22 לתפקיד מלווים בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 18/01/2022 02/02/2022
10:00
מכרז כ"א מס' 1/2022 מנכ"ל/ית לחברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ חיצוני 13/01/2022 30/01/2022
12:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 126/21 לתפקיד מדריך/ה מועדונית למניעת נשירת תלמידים חיצוני 02/12/2021 31/01/2022
10:00

הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת אופנוע פומבי 20/01/2022 15/02/2022
12:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מטאטא כבישים מסוג ראבו פומבי 20/01/2022 01/02/2022
12:00
קול קורא לסייעו/ים על פי קריאה, לסייעות/ים צמודות, רפואיות ומלווים/ות בהסעות פומבי 11/11/2021 11/02/2022
10:00

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

מכרזי החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 01/20 הזמנה לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרה, ניהול, שליטה ותשלום לחניוני היכל המשפט - נוף הגליל פומבי 05/03/2020

עבור לארכיון המכרזים