כוח אדם

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 01/21 לתפקיד מנהל/ת תפעול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיצוני 13/01/2021 28/01/2021
10:00
מצ''ב מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 90/20 לתפקיד פרוייקטור לעידוד עלייה לעולי בני מנשה בשפה הקוקית חיצוני 11/01/2021 25/01/2021
10:00
מכרז כ''א פנימי חיצוני מס' 91/20 לתפקיד פרויקטור לעידוד עלייה לעולי בני מנשה בשפת מיזו חיצוני 11/01/2021 25/01/2021
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך חיצוני 19/11/2020 19/05/2021
10:00

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לשימוש במגרש האימונים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 07/01/2021 26/01/2021
12:00

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 67/20 לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לארועי שריפה בשטחי עיריית נוף הגליל פומבי 19/01/2021 11/02/2021
12:00
מכרז מס' 65/20: ביצוע עבודת חפירות וגילוי קברים בבית העלמין בנוף הגליל פומבי 13/01/2021 28/01/2021
12:00
מכרז פומבי מס' 49/20 לקבלת זכות חסות/מיתוג (Naming right) באצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל פומבי 30/12/2020 15/02/2021
12:00
מכרז פומבי מס' 63/20 - לבחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על-יסודיים – אורט שרת ואורט יגאל אלון פומבי 27/12/2020 21/02/2021
12:00
מכרז פומבי 12/20 הקמת מרכז למידה בספריית מתנ"ס ברקוביץ - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז פומבי 05/03/2020
מכרז פומבי מס' 01/20 הזמנה לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרה, ניהול, שליטה ותשלום לחניוני היכל המשפט - נוף הגליל פומבי 05/03/2020

עבור לארכיון המכרזים