הודעה לבעלי עסקים:

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), תש"ף-2020 .

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו מהקורונה, העסקים שהכנסות שלהם נפגעו מעל 60% בחודשיים מסוימים ביחס לשנה הקודמת, יהיו זכאים להנחה של 95% בארנונה.

את הבקשה יש להגיש באמצעות סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (מעוף)  בטופס מקוון המצוי באתר אינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.
להלן הקישור:
  
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr60.aspx

לאחר אישור הזכאות על ידי הסוכנות, הרשות המקומית תקבל את רשימת העסקים הזכאים להנחה והפועלים בשטחה. בהתאם לרשימה זו תזכה הרשות המקומית עסקים אלו בהנחה מארנונה בגין כל נכס שאינו למגורים המוחזק על ידיי העסק.

נקבע כי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (מעוף) תקים מוקד מידע לעסקים אשר פרוט על עבודתו יקבע בהמשך.

נציין כי לרשות אין סמכות להתערב בקבלת ההחלטות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (מעוף).

 

עדי מלכה
גזבר עיריית נוף הגליל