כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 19/19: גיזום עצים ברחבי העיר פומבי 28/08/2019 15/09/2019
מכרז פומבי מספר 20/2019 - אספקה והתקנת מכולות (קונטיינרים) באצטדיון גרין - נוף הגליל פומבי 18/08/2019 29/08/2019
מכרז 15/19: מתן שירותי גביית דו"חות חנייה ודו"חות פיקוח עירוני פומבי 13/08/2019 02/09/2019
מכרז 15/19: תנאי סף להשתתפות במכרז 15/19 גביית דוחות חניה ודוחות פיקוח עירוני עבור עיריית נוף הגליל 13/08/2019 02/09/2019
הזמנה להגשת הצעות לרכישת פנסים מהאצטדיון העירוני 08/08/2019 27/08/2019
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת טנדר איסוזו 05/08/2019 03/09/2019
מכרז 18/19: מתן שירותי מהנדס/הנדסאי ביצוע בעיריית נוף הגליל (נצרת עילית) פומבי 04/08/2019 12/08/2019
מכרז מס' 07/19: מכירת זכויות במקרקעין ברח' גלבוע 11 נוף הגליל מתחם "שערי העיר"- בית "מקורות" לשעבר פומבי 30/07/2019 04/09/2019
קול קורא 06/19 - להצטרף למאגר קבלנים/ספקים לשדרוג והתקנת מערכות בקרה בחניונים 23/07/2019 21/08/2019
מכרז מס' 17/19: מתן שירותי פרסום ומיתוג לנוף הגליל פומבי 11/07/2019 21/07/2019
מכרז 11/19- ביצוע עבודות הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מערכות אבטחה ותקשורת בפארק העירוני פומבי 18/06/2019 07/07/2019
מכרז 13/19: תכנון הקמת בית העלמין (הרחבה צפונית) – פיתוח ומבנה נצרת עילית פומבי 18/06/2019 30/06/2019
מכרז 14/19- הקמת מבנה מרכזי וטריבונות בטון, עבודות תשתיות ופיתוח במתחם אצטדיון גרין פומבי 05/06/2019 23/06/2019
מכרז פומבי מס' 04/19 - הפעלת השוק העירוני בנצרת עילית פומבי 03/06/2019 07/08/2019
מכרז 12/19 ביצוע עבודות חשמל, תאורה ותקשורת באצטדיון נצרת עילית פומבי 22/05/2019 02/06/2019
מכרז 10/19: ביצוע עבודות תשתית והקמת מגרשי דשא טבעי לכדורגל באצטדיון גרין פומבי 08/05/2019 20/05/2019
מתן שירותי עיקור/סירוס כלבים בבעלות פומבי 01/05/2019 20/05/2019
הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי אדריכלות ו/או הנדסת בניין לתכנון ייעוץ וליווי הקמת בתי אוכל/מסעדות – 05/19 המזמינה – החברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ 18/04/2019 16/05/2019
מכרז 9/19: מתן שירותי בדיקה לצורך הגדלת שומות ארנונה, אגרות והיטלים פומבי 11/04/2019 07/05/2019
מכרז 9/19: מסמך הבהרות מס' 1 פומבי 11/04/2019 07/05/2019
השכרת דוכנים באירועי עצמאות 10/04/2019 01/05/2019
מכרז פומבי מס' 8/19 למתן שירותי עיקור/סירוס כלבים בבעלות פומבי 01/04/2019 29/04/2019
לרכישת ציוד טלפוניה CISCO של העירייה בנצרת עילית 25/03/2019 30/04/2019
מכרז מס' 7/19: מתן שירותי תכנון לתכנית מפורטת למתחם תיירות ומסחר בנצרת עילית פומבי 06/03/2019 28/03/2019
מכרז 3/19 - מחירון שנתי לביצוע עבודות תחזוקה ועבודות הנדסיות שונות בנושא כבישים תשתיות ופיתוח (ענף 022) בתחום שיפוטה המוניציפאלי של עיריית נצרת עילית פומבי 05/03/2019 19/03/2019
מכרז מס' 4/19 - שדרוג מבנה בית הספר כרמל בפני רעידת אדמה פומבי 24/02/2019 19/03/2019
החלטת ועדת שלושה מס' פא/1/2018: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה 17/02/2019 24/02/2019
מכרז מס' 5/19: התקנת סנסורים בפחים מוטמנים פומבי 13/02/2019 26/02/2019
החלטת ועדת שלושה מס' מ/5/2018: אספקה והתקנה של מזגנים 12/02/2019 20/02/2019
מכרז 2/19: ביצוע הסדרת שביל אופניים ברחוב יקינטון פומבי 05/02/2019 28/02/2019
מכרז פומבי 1/19 - ביטוח רכבי העירייה לשנת /91 פומבי 10/01/2019 22/01/2019
קול קורא למתן שירות אספקת מערכת פלניטריום דיגיטלית בנצרת עילית 10/01/2019 22/01/2019
מכרז משותף 101/2018- הזמנה לקבלת הצעות לאספקת דלק 06/01/2019 24/01/2019
קול קורא 01/2019: הזמנה להציע הצעות להקמת חניונים חכמים (אוטומטי/רובוטי) במתחם חניוני קריית הממשלה והיכל המשפט בנצרת עילית 02/01/2019 15/01/2019
מכרז 17/18: הסדרת קטע דרך החטיבות בין סביון עד שד' השושנים, נצרת עילית פומבי 25/12/2018 17/01/2019
מכרז 16/18 - הסדרת ציר אריאל שרון פומבי 09/12/2018 06/01/2019
מכרז מס' מח/6/2018- החלטות ועדת השלושה 05/12/2018 12/12/2018
מכרז 14/18- אספקה של מערכת מידע לניהול רציפות תפקודית בעיריית נצרת עילית פומבי 03/12/2018 14/03/2019
מכרז מס' 15/18 לביצוע עבודות ריסוס והדברת עשביה בשטח השיפוט של נצרת עילית פומבי 20/11/2018 13/12/2018
מס' מכ/34/2017: החלטות וועדת השלושה- אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 06/11/2018 13/11/2018
קול קורא לקבוצות פעילים למען הסביבה בקהילה 17/10/2018 15/11/2018
מכרז לת/26/2018: החלטת ועדת שלושה - ניהול ופיקוח מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב 04/10/2018 14/10/2018
מכרז מא/10/2017: החלטת ועדת שלושה לאתר תחזוקת מערכות מיזוג מרכזיות 04/10/2018 14/10/2018
מכירת רכב ג'י אם סי ונדורה - תאריך סיום מכרז מעודכן 12/09/2018 30/10/2018
מכרז פומבי 13/18 להסדרת חניה בפארק אלון, נצרת עילית פומבי 20/06/2018 05/07/2018
מכרז פומבי מס' 12/18 להסדרת חניה בפארק אלון, נצרת עילית פומבי 05/06/2018 04/07/2018
מכרז מס' 10/18 למתן שירותי שמאות לעיריית נצרת עילית ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה פומבי 16/05/2018 31/05/2018
מכרז פומבי 11/18 למתן שירותי סיור ושמירה היקפית באזור תעשייה ציפורית, נצרת עילית פומבי 02/05/2018 13/05/2018
הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירות הקמה ותחזוקה של דף הפייסבוק של הרשות ושל מרכז הצעירים פומבי 29/04/2018 14/05/2018
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מטאטא כביש מס' רישוי 42-449 פומבי 24/04/2018 31/05/2018
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מטאטא כביש מס' רישוי 66-193-00 פומבי 24/04/2018 31/05/2018
הסדרת צומת רחוב יעל/יזרעאל והסדרת תחנת היסעים, נצרת עילית פומבי 16/04/2018 07/05/2018
מכרז פומבי מס' 8/18 לרכישת רכב וואן סגור עד 4,000 ק"ג עבור עיריית נצרת עילית פומבי 15/04/2018 15/05/2018
שיפור ושדרוג קטע רח' דליה בין כליל החורש עד יקינטון, נצרת עילית פומבי 12/04/2018 10/05/2018
מכרז פומבי מס' 2/18 רכישת רכב וואן סגור רשיון M1 (עד 00533 ק"ג) עבור עיריית נצרת עילית פומבי 12/03/2018 25/03/2018
מכרז פומבי 4/18 - עבודות פיתוח ובנית קברים בבית העלמין – בשער ד' נצרת עילית פומבי 19/02/2018 19/03/2018
מכרז פומבי מס' 03/18 למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית נצרת עילית פומבי 01/02/2018 25/02/2018
מכרז לקבלת הצעות להפעלת אטרקציות בפארק העירוני בנצרת עילית פומבי 25/01/2018 18/02/2018

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 64/19 לתפקיד מנהל מחלקת החינוך היסודי חיצוני 27/08/2019 10/09/2019
מכרז מס' 63/19: סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 26/08/2019 09/09/2019
מכרז 61/19: לתפקיד מנהל מחלקת ספורט חיצוני 19/08/2019 01/09/2019
מכרז מס' 59/19: לתפקיד נהג חיצוני 14/08/2019 27/08/2019
מכרז מס' 52/19: לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה חיצוני 14/08/2019 28/08/2019
מכרז מס' 60/19: לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 14/08/2019 28/08/2019
איתור עובדים/ות על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך חיצוני 14/08/2019 01/09/2019
מכרז מס' 58/19: תפקיד רכז/ת תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית חיצוני 13/08/2019 27/08/2019
מכרז מס' 50/19 לתפקיד מנהל מחלקת ספורט חיצוני 28/07/2019 11/08/2019
מכרז מס' 47/19 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות חינוך (קב"ט מוס"ח) חיצוני 16/07/2019 24/07/2019
מכרז מס' 46/19: סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 04/07/2019 18/07/2019
מילוי מקום לתפקיד רכז/ת חינוך מיוחד פומבי 27/06/2019 07/07/2019
מכרז מס' 43/19: ראש מינהל חינוך וקהילה חיצוני 11/06/2019 27/06/2019
מכרז מס' 37/19: סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 11/06/2019 16/06/2019
מכרז 40/19: מהנדס/הנדסאי ביצוע חיצוני 29/05/2019 10/06/2019
מכרז 41/19: רכז/ת רשותי/ת פיתוח קריירה חיצוני 29/05/2019 10/06/2019
מכרז 42/19: רכז/ת רשותי/ת פיתוח קהילה חיצוני 29/05/2019 10/06/2019
מכרז 28/19 לתפקיד חשב מינהל החינוך פומבי 22/05/2019 05/06/2019
מכרז 37/19 סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 22/05/2019 05/06/2019
מכרז מס' 35/19: סייעת בכיתת PDD חיצוני 15/05/2019 26/05/2019
מכרז מס' 36/19 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה חיצוני 15/05/2019 26/05/2019
מכרז 26/19 עו"ס קהילתי לתוכנית בית המשפט הקהילתי חיצוני 15/05/2019 26/05/2019
מכרז מס' 25/19: מנהל/ת אגף רווחה פנימי 02/05/2019 12/05/2019
מכרז מס' 31/19: קב"ט מוסדות חינוך חיצוני 01/05/2019 12/05/2019
מכרז כ"א חיצוני מס' 30/19 סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 22/04/2019 12/05/2019
מכרז מס 23/19: פקח עירוני וחנייה חיצוני 24/03/2019 31/03/2019
מכרז מס' 16/19: סייע/ת מחליפה קבועה בגן ילדים חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 17/19: סייע/ת תגבור בבית הספר קשת חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 18/19: לתפקיד נהג משאית עם מנוף חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 19/19: מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 20/19: סייעת שנייה בגן ילדים חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 21/19: מזכיר/ת בית ספר חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 22/19: סייעת בכיתת PDD פנימי 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 06/19: מדריך משלים בגן ילדים של"מ חיצוני 13/02/2019 24/02/2019
מכרז מס' 14-19: פסיכולוג חינוכי חיצוני 13/02/2019 14/03/2019
מכרז מס' 12-19: עו''ס משפחה חיצוני 13/02/2019 24/02/2019
מכרז מס' 13/19: מרכז תחום פיקוח וחניה חיצוני 07/02/2019 17/02/2019
מכרז מס' 10/19: מנהל תפעול לועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיצוני 30/01/2019 07/02/2019
מכרז חיצוני 01-19: פסיכולוג חינוכי חיצוני 10/01/2019 20/01/2019
מכרז מס' 48/18: פסיכולוג חינוכי חיצוני 26/12/2018 01/01/2019
מכרז מס' 47/18: מנהל מדור בדוברות חיצוני 20/12/2018 30/12/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 38/18 - עובד קידום נוער חיצוני 28/11/2018 09/12/2018
מכרז כ"א חיצוני 37/18 - פקח עירוני חיצוני 28/11/2018 09/12/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 34/18 מנהל תפעול לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיצוני 22/11/2018 02/12/2018
מכרז חיצוני מספר 35/18 לתפקיד תובע עירוני (מנהל תחום) חיצוני 22/11/2018 06/12/2018
מכרז מס' 33-18- עו''ס-ית צעירים וצעירות -במסגרת תוכנית יתד חיצוני 05/09/2018 27/09/2018
מכרז מס' 362/18 - עו''ס מלווה ניצולי שואה חיצוני 05/09/2018 27/09/2018
מכרז מס' 31/18- עו"ס אזרחים ותיקים ניצולי שואה חיצוני 05/09/2018 27/09/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 67/03 עו''ס/ית צעירים וצעירות –במסגרת תוכנית יתד חיצוני 15/08/2018 26/08/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 67/17 מלווה ניצולי שואה חיצוני 15/08/2018 26/08/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 67/12 עו''ס/ית אזרחים ותיקים ניצולי שואה חיצוני 15/08/2018 26/08/2018
מכרז חיצוני מספר 27/18 לתפקיד תובע עירוני חיצוני 15/07/2018 31/07/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 25/18 לתפקיד פסיכולוג חינוכי חיצוני 11/07/2018 25/07/2018
מכרז חיצוני מס' 24/18 לתפקיד מנהל/ת מדור בתי ספר חיצוני 20/06/2018 01/07/2018
מכרז חיצוני מספר 23/18 לתפקיד תובע עירוני (מנהל תחום פלילי) חיצוני 13/06/2018 01/07/2018
דרוש/ה מנהל/ת מרכז ספורט תרבות ופנאי מתחם בריכת השחייה המחוממת בנצרת עילית פומבי 30/05/2018 04/07/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 06/18 לתפקיד: מהנדס/הנדסאי ביצוע חיצוני 16/05/2018 27/05/2018
דרוש מדריך נוער למועדון נוער "גורדון" 13/05/2018 20/05/2018
דרוש מדריך נוער למועדון נוער "גרינוער" 13/05/2018 20/05/2018
מכרז כ"א חיצוני 16/18 לתפקיד: רכזת תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית חיצוני 09/05/2018 21/05/2018
מכרז כ"א חיצוני 17/18 לתפקיד: רכז/ת תכנית "שילובים"- תכנית לקליטה ושילוב עולים חיצוני 09/05/2018 21/05/2018
מכרז כ"א חיצוני 15/18 לתפקיד: עו''ס/ית צעירים וצעירות –במסגרת תוכנית יתד חיצוני 09/05/2018 21/05/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 67/61 חשמלאי מוסמך חיצוני 25/04/2018 06/05/2018
מכרז חיצוני מספר 13/18 לתפקיד תובע עירוני (מנהל תחום בכיר פלילי) 12/04/2018 10/05/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 09/18 סייע/ת פדגוגית בבית הספר קשת חיצוני 22/03/2018 09/04/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 5/18 מדריך משלים בגן ילדים של"מ חיצוני 22/03/2018 09/04/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 08/18 סייע/ת תגבור בבית הספר קשת / כיתת PDD חיצוני 22/03/2018 09/04/2018
דרוש מדריך נוער למועדון נוער "גרינוער" 18/03/2018 18/03/2018
דרושים מדריכים לעבודה עם ילדים בבתי ספר יסודיים 18/03/2018 27/11/2018
לחברת "פותחים עתיד" בנצרת עלית דרוש/ה נאמן/ה עם חזון חינוכי חברתי לעבודה מאתגרת עם בני נוער ומשפחות חט"ב 18/03/2018 27/11/2018
מכרז חיצוני מספר 03/2018 לתפקיד תובע/ת עירוני (מנהל תחום בכיר) 31/01/2018 15/02/2018
מכרז כ"א חיצוני מס'21867 לתפקיד: מהנדס/הנדסאי ביצוע חיצוני 24/01/2018 29/01/2018

חזור למכרזים פעילים