כוח אדם

טופס מקוון - הגשת מועמדות למכרז

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ''א פנימי חיצוני 87/20 לתפקיד מפקח/ת רישוי עסקים חיצוני 28/12/2020 01/01/2021
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 88/02 לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה חיצוני 28/12/2020 11/01/2021
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 81/20 מנהל/ת מחלקת הנוער ברשות חיצוני 23/12/2020 06/01/2021
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 82/20 לתפקיד מהנדס/ת תנועה וכבישים חיצוני 23/12/2020 06/01/2021
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 83/20 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 23/12/2020 06/01/2021
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מס' 84/20 לתפקיד מהנדס/ת הנדסאי/ת ביצוע חיצוני 23/12/2020 06/01/2021
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 85/20 לתפקיד פרויקטור לעידוד עלייה לעולים מצרפת חיצוני 23/12/2020 06/01/2021
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 86/20 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 23/12/2020 06/01/2021
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 79/20 לתפקיד מנהל/ת מחלקת קידום ורישוי עסקים חיצוני 01/12/2020 16/12/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 78/20 לתפקיד סייע/ת מחליפ/ה קבוע/ה בגן ילדים חיצוני 25/11/2020 09/12/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 72/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משטרה חיצוני 10/11/2020 25/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 75/20 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה חיצוני 10/11/2020 25/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 73/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה חיצוני 10/11/2020 25/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 74/20לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 10/11/2020 25/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 64/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות חיצוני 10/11/2020 25/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 68/20 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 10/11/2020 25/11/2020
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מספר 71/20 לתפקיד מהנדס/ת הנדסאי ביצוע חיצוני 10/11/2020 25/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 76/20 לתפקיד בודק/ת בקשות להיתרי בנייה חיצוני 10/11/2020 25/11/2020
10:00
קול קורא למילוי מקום לתפקיד עו"ס משפחה (2 משרות) חיצוני 10/11/2020 25/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 67/20 - מדריך משלים בגן ילדים של"מ חיצוני 04/11/2020 18/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 61/20 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 04/11/2020 18/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 62/20 לתפקיד סייע/ת בכיתת PDD חיצוני 04/11/2020 18/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 63/20 לתפקיד מרכז/ת בית ספרי עבור תוכנית "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים חיצוני 04/11/2020 18/11/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 66/20 לתפקיד מהנדס/ת רשות מקומית חיצוני 29/10/2020 15/11/2020
10:00
מכרז פומבי מס' 52/20 - 3 משרות - מתן שירותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי ולמתן שירותי בקרה תקציבית של פרויקטים הנדסיים בעיריית נוף הגליל פומבי 18/10/2020 29/10/2020
13:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 60/20 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר חיצוני 13/10/2020 27/10/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס 59/20 לתפקיד מהנדס/ת רשות מקומית חיצוני 05/10/2020 19/10/2020
10:00
מכרז פומבי מס' 6/20 דרוש/ה סגן/עוזר מנהל/ת לפארק העירוני פומבי 30/09/2020 20/10/2020
14:00
הודעה בדבר ביטול מכרז כ"א פומבי מס' 05/20 מינוי מנהל/ת לפארק אלון - בנוף הגליל פומבי 30/09/2020 01/12/2020
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 58/20 לתפקיד מהנדס/ת רשות מקומית חיצוני 16/09/2020 30/09/2020
10:00
מכרז כ''א פנימי / חיצוני מס' 54/20 לתפקיד פקח חנייה וחוקי עזר חיצוני 08/09/2020 21/09/2020
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 55/02 לתפקיד מוקדן/ית חיצוני 08/09/2020 21/09/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 56/02 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה חיצוני 08/09/2020 21/09/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 57/02 לתפקיד מנהל/ת יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול חיצוני 08/09/2020 21/09/2020
10:00
מכרז מס' 51/20 לתפקיד עו"ס נערות במצוקה חיצוני 02/09/2020 16/09/2020
10:00
מכרז מס' 50/20 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 02/09/2020 16/09/2020
10:00
מכרז מס' 49/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משטרה חיצוני 02/09/2020 16/09/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 53/20 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה חיצוני 01/09/2020 16/09/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 52/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות חיצוני 01/09/2020 16/09/2020
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 48/20 לתפקיד מהנדס/ת רשות מקומית חיצוני 18/08/2020 01/09/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 45/20 לתפקיד מנהל/ת יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול חיצוני 05/08/2020 19/08/2020
10:00
מכרז כח אדם חיצוני מספר 47/20 לתפקיד מהנדס הנדסאי ביצוע חיצוני 05/08/2020 19/08/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 46/20 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 05/08/2020 19/08/2020
10:00
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך חיצוני 27/07/2020 31/08/2020
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 34/02 לתפקיד מהנדס רשות מקומית חיצוני 23/07/2020 07/08/2020
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 41/20 לתפקיד מפקח/ת לתכנון ובניה חיצוני 16/07/2020 29/07/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 38/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה חיצוני 15/07/2020 29/07/2020
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 04/04 לתפקיד סייע/ת בכיתת PDD חיצוני 15/07/2020 29/07/2020
10:00
מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 39/20 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 15/07/2020 29/07/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 34/20 עו''ס משפחה חיצוני 12/07/2020 26/07/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 35/20 עו"ס אזרחים ותיקים לתוכנית "תיאום וטיפול משולב לזקנים בקהילה" חיצוני 12/07/2020 26/07/2020
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 36/20 עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 12/07/2020 26/07/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 37/20 לתפקיד פסיכולוג חינוכי חיצוני 12/07/2020 26/07/2020
10:00
מכרז כ''א פנימי 0חיצוני מס' 21/20 לתפקיד מנהל/ת מחלקה לחינוך הדתי חרדי חיצוני 12/07/2020 26/07/2020
10:00
קול קורא לתפקיד פועל פינוי אשפה חיצוני 09/07/2020 16/07/2020
10:00
מכרז מס' 28/20 - לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה חיצוני 24/06/2020 08/07/2020
10:00
מכרז מס' 31/20 - לתפקיד מזכיר/ת בית ספר חיצוני 24/06/2020 08/07/2020
10:00
מכרז מס' 29/20 - לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה חיצוני 24/06/2020 08/07/2020
10:00
מכרז מס' 30/20 - לתפקיד קצין ביקור סדיר (קב''ס) חיצוני 24/06/2020 08/07/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מספר 26-20 מהנדס-הנדסאי ביצוע חיצוני 18/06/2020 05/07/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני 24-20 עו''ס משטרה חיצוני 10/06/2020 30/06/2020
10:00
קול קורא לתפקיד ממלא/ת מקום עו"ס נוער וצעירים במצוקה פומבי 26/05/2020 01/06/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 02/91 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 26/05/2020 08/06/2020
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 16/20 עו"ס משפחה חיצוני 05/03/2020 18/03/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני 18/20 מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 05/03/2020 18/03/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני 17/20 עו''ס במרכז אלימות במשפחה חיצוני 05/03/2020 18/03/2020
10:00
מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור חיצוני 03/02/2020 10/02/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 14/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה חיצוני 30/01/2020 12/02/2020
10:00
מכרז כ"א חיצוני מס' 02/11 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה חיצוני 30/01/2020 12/02/2020
10:00
מכרז כ''א חיצוני מס' 10-20 פסיכולוג חינוכי חיצוני 23/01/2020 05/02/2020
מכרז כ''א חיצוני מס' 11-20 עובד סוציאלי משפחה חיצוני 23/01/2020 05/02/2020
מכרז כ''א חיצוני סייע/ת תגבור בגן -כיתת PDD חיצוני 23/01/2020 05/02/2020
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 02/20 לתפקיד מנהל/ת יחידת צעירים ברשות חיצוני 14/01/2020 28/01/2020
מכרז כ"א חיצוני מס' 06/20 לתפקיד מהנדס/הנדסאי ביצוע חיצוני 14/01/2020 28/01/2020
מכרז כ"א חיצוני מס' 03/20 לתפקיד מוקדן "מוקד רואה" חיצוני 14/01/2020 28/01/2020
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 07/20 לתפקיד מבקר/ת הרשות המקומית חיצוני 14/01/2020 28/01/2020
מכרז כ"א חיצוני מס' 08/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת ניצוץ- ליווי חיילים/ות חיצוני 14/01/2020 28/01/2020
מכרז כ''א חיצוני מס' 101/19 לתפקיד טכנאי/ת מחשבים חיצוני 18/12/2019 02/01/2020
מכרז כ''א חיצוני מס' 102/19 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה חיצוני 18/12/2019 02/01/2020
מכרז כ''א חיצוני מס' 89/19 לתפקיד סייעת מחליפה קבועה בגן ילדים חיצוני 11/12/2019 26/12/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 90/19 לתפקיד מזכירת משנה ביה''ס יסודי חיצוני 11/12/2019 26/12/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 91/19 לתפקיד סייעת בכיתת - PDD חיצוני 11/12/2019 26/12/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 92/19 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 11/12/2019 26/12/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 96/19 לתפקיד עו''ס/ית צעירים וצעירות- במסגרת תוכנית יתד חיצוני 04/12/2019 19/12/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 97/19 לתפקיד עו''ס/ית ניצוץ- ליווי חיילים/ות חיצוני 04/12/2019 19/12/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 85/19 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 14/11/2019 28/11/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 86/19 לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים חיצוני 14/11/2019 28/11/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 84/19 לתפקיד מלווה (ניצולי שואה) חיצוני 14/11/2019 28/11/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 87/19 לתפקיד עובד/ת תעסוקה במרכז עוצמה חיצוני 14/11/2019 28/11/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 88/19 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה חיצוני 14/11/2019 28/11/2019
מכרז כ''א חיצוני מס' 78/19 לתפקיד מהנדס/הנדסאי ביצוע חיצוני 14/11/2019 28/11/2019
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך פומבי 14/11/2019 30/06/2020
מכרז כ"א חיצוני מס' 83/19 עו"ס נוער וצעירים במצוקה חיצוני 14/11/2019 28/11/2019
מכרז מס' 82/19 לתפקיד בודק בקשות להיתרי בנייה חיצוני 05/11/2019 20/11/2019
מכרז מס' 69/19 לתפקיד פסיכולוג חינוכי חיצוני 25/09/2019 22/10/2019
מכרז מס' 75/19 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה חיצוני 25/09/2019 22/10/2019
מכרז כ''א חיצוני עו''ס אזרחים ותיקים עו''ס ניצולי שואה 72-19 חיצוני 16/09/2019 26/09/2019
מכרז כ"א חיצוני עובד סוציאלי משפחה 70-19 חיצוני 16/09/2019 26/09/2019
מכרז חיצוניי כ"א עובד-ת תעסוקה במרכז עוצמה 73-19 חיצוני 16/09/2019 26/09/2019
מכרז חיצוני כ"א 74-19 מלווה ניצולי שואה חיצוני 16/09/2019 26/09/2019
מכרז מס' 68/19: לתפקיד מנהל/ת מדור שומה חיצוני 09/09/2019 22/09/2019
מכרז מס' 67/19: לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים חיצוני 09/09/2019 22/09/2019
איתור עובדים מחליפים על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך 09/09/2019 01/11/2019
מכרז מס' 64/19 לתפקיד מנהל מחלקת החינוך היסודי חיצוני 27/08/2019 10/09/2019
מכרז מס' 63/19: סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 26/08/2019 09/09/2019
מכרז 61/19: לתפקיד מנהל מחלקת ספורט חיצוני 19/08/2019 01/09/2019
מכרז מס' 59/19: לתפקיד נהג חיצוני 14/08/2019 27/08/2019
מכרז מס' 52/19: לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה חיצוני 14/08/2019 28/08/2019
מכרז מס' 60/19: לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) חיצוני 14/08/2019 28/08/2019
איתור עובדים/ות על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך חיצוני 14/08/2019 01/09/2019
מכרז מס' 58/19: תפקיד רכז/ת תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית חיצוני 13/08/2019 27/08/2019
מכרז מס' 50/19 לתפקיד מנהל מחלקת ספורט חיצוני 28/07/2019 11/08/2019
מכרז מס' 47/19 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות חינוך (קב"ט מוס"ח) חיצוני 16/07/2019 24/07/2019
מכרז מס' 46/19: סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 04/07/2019 18/07/2019
מילוי מקום לתפקיד רכז/ת חינוך מיוחד פומבי 27/06/2019 07/07/2019
מכרז מס' 43/19: ראש מינהל חינוך וקהילה חיצוני 11/06/2019 27/06/2019
מכרז מס' 37/19: סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 11/06/2019 16/06/2019
מכרז 40/19: מהנדס/הנדסאי ביצוע חיצוני 29/05/2019 10/06/2019
מכרז 41/19: רכז/ת רשותי/ת פיתוח קריירה חיצוני 29/05/2019 10/06/2019
מכרז 42/19: רכז/ת רשותי/ת פיתוח קהילה חיצוני 29/05/2019 10/06/2019
מכרז 28/19 לתפקיד חשב מינהל החינוך פומבי 22/05/2019 05/06/2019
מכרז 37/19 סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 22/05/2019 05/06/2019
מכרז מס' 35/19: סייעת בכיתת PDD חיצוני 15/05/2019 26/05/2019
מכרז מס' 36/19 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה חיצוני 15/05/2019 26/05/2019
מכרז 26/19 עו"ס קהילתי לתוכנית בית המשפט הקהילתי חיצוני 15/05/2019 26/05/2019
מכרז מס' 25/19: מנהל/ת אגף רווחה פנימי 02/05/2019 12/05/2019
מכרז מס' 31/19: קב"ט מוסדות חינוך חיצוני 01/05/2019 12/05/2019
מכרז כ"א חיצוני מס' 30/19 סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 22/04/2019 12/05/2019
מכרז מס 23/19: פקח עירוני וחנייה חיצוני 24/03/2019 31/03/2019
מכרז מס' 16/19: סייע/ת מחליפה קבועה בגן ילדים חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 17/19: סייע/ת תגבור בבית הספר קשת חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 18/19: לתפקיד נהג משאית עם מנוף חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 19/19: מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 20/19: סייעת שנייה בגן ילדים חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 21/19: מזכיר/ת בית ספר חיצוני 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 22/19: סייעת בכיתת PDD פנימי 27/02/2019 10/03/2019
מכרז מס' 06/19: מדריך משלים בגן ילדים של"מ חיצוני 13/02/2019 24/02/2019
מכרז מס' 14-19: פסיכולוג חינוכי חיצוני 13/02/2019 14/03/2019
מכרז מס' 12-19: עו''ס משפחה חיצוני 13/02/2019 24/02/2019
מכרז מס' 13/19: מרכז תחום פיקוח וחניה חיצוני 07/02/2019 17/02/2019
מכרז מס' 10/19: מנהל תפעול לועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיצוני 30/01/2019 07/02/2019
מכרז חיצוני 01-19: פסיכולוג חינוכי חיצוני 10/01/2019 20/01/2019
מכרז מס' 48/18: פסיכולוג חינוכי חיצוני 26/12/2018 01/01/2019
מכרז מס' 47/18: מנהל מדור בדוברות חיצוני 20/12/2018 30/12/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 38/18 - עובד קידום נוער חיצוני 28/11/2018 09/12/2018
מכרז כ"א חיצוני 37/18 - פקח עירוני חיצוני 28/11/2018 09/12/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 34/18 מנהל תפעול לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיצוני 22/11/2018 02/12/2018
מכרז חיצוני מספר 35/18 לתפקיד תובע עירוני (מנהל תחום) חיצוני 22/11/2018 06/12/2018
מכרז מס' 33-18- עו''ס-ית צעירים וצעירות -במסגרת תוכנית יתד חיצוני 05/09/2018 27/09/2018
מכרז מס' 362/18 - עו''ס מלווה ניצולי שואה חיצוני 05/09/2018 27/09/2018
מכרז מס' 31/18- עו"ס אזרחים ותיקים ניצולי שואה חיצוני 05/09/2018 27/09/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 67/03 עו''ס/ית צעירים וצעירות –במסגרת תוכנית יתד חיצוני 15/08/2018 26/08/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 67/17 מלווה ניצולי שואה חיצוני 15/08/2018 26/08/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 67/12 עו''ס/ית אזרחים ותיקים ניצולי שואה חיצוני 15/08/2018 26/08/2018
מכרז חיצוני מספר 27/18 לתפקיד תובע עירוני חיצוני 15/07/2018 31/07/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 25/18 לתפקיד פסיכולוג חינוכי חיצוני 11/07/2018 25/07/2018
מכרז חיצוני מס' 24/18 לתפקיד מנהל/ת מדור בתי ספר חיצוני 20/06/2018 01/07/2018
מכרז חיצוני מספר 23/18 לתפקיד תובע עירוני (מנהל תחום פלילי) חיצוני 13/06/2018 01/07/2018
דרוש/ה מנהל/ת מרכז ספורט תרבות ופנאי מתחם בריכת השחייה המחוממת בנצרת עילית פומבי 30/05/2018 04/07/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 06/18 לתפקיד: מהנדס/הנדסאי ביצוע חיצוני 16/05/2018 27/05/2018
דרוש מדריך נוער למועדון נוער "גורדון" 13/05/2018 20/05/2018
דרוש מדריך נוער למועדון נוער "גרינוער" 13/05/2018 20/05/2018
מכרז כ"א חיצוני 16/18 לתפקיד: רכזת תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית חיצוני 09/05/2018 21/05/2018
מכרז כ"א חיצוני 17/18 לתפקיד: רכז/ת תכנית "שילובים"- תכנית לקליטה ושילוב עולים חיצוני 09/05/2018 21/05/2018
מכרז כ"א חיצוני 15/18 לתפקיד: עו''ס/ית צעירים וצעירות –במסגרת תוכנית יתד חיצוני 09/05/2018 21/05/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 67/61 חשמלאי מוסמך חיצוני 25/04/2018 06/05/2018
מכרז חיצוני מספר 13/18 לתפקיד תובע עירוני (מנהל תחום בכיר פלילי) 12/04/2018 10/05/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 09/18 סייע/ת פדגוגית בבית הספר קשת חיצוני 22/03/2018 09/04/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 5/18 מדריך משלים בגן ילדים של"מ חיצוני 22/03/2018 09/04/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 08/18 סייע/ת תגבור בבית הספר קשת / כיתת PDD חיצוני 22/03/2018 09/04/2018
דרוש מדריך נוער למועדון נוער "גרינוער" 18/03/2018 18/03/2018
דרושים מדריכים לעבודה עם ילדים בבתי ספר יסודיים 18/03/2018 27/11/2018
לחברת "פותחים עתיד" בנצרת עלית דרוש/ה נאמן/ה עם חזון חינוכי חברתי לעבודה מאתגרת עם בני נוער ומשפחות חט"ב 18/03/2018 27/11/2018
מכרז חיצוני מספר 03/2018 לתפקיד תובע/ת עירוני (מנהל תחום בכיר) 31/01/2018 15/02/2018
מכרז כ"א חיצוני מס'21867 לתפקיד: מהנדס/הנדסאי ביצוע חיצוני 24/01/2018 29/01/2018

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה להקמה והפעלה של מתחם נינג'ה פומבי 07/01/2021 19/01/2021
12:00
קול קורא - פניה לקבלת מידע (RFI) בנושא למידה וחיפוש מידע –מערכת אינטרנטית מותאמת לגיל הרך 21/10/2020 04/11/2020
11:00
קול קורא למילוי מקום לתפקיד עו"ס משפחה (2 משרות) חיצוני 02/09/2020 16/09/2020
10:00
קול קורא למילוי מקום לתפקיד עו"ס משפחה חיצוני 01/09/2020 16/09/2020
10:00
קול קורא להשכרת מבנה לטיפת חלב בהר יונה ג' 28/07/2020 11/08/2020
12:00

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 56/20 למתן שירותים לניהול, תאום ופיקוח צמוד על ביצוע עבודות תכנון, בינוי ופיתוח בית העלמין - נוף הגליל פומבי 27/12/2020 17/01/2021
13:00
מכרז פומבי 63/20: לבחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על יסודיים – אורט שרת ואורט יגאל אלון פומבי 21/12/2020 19/01/2021
12:00
מכרז פומבי 62/20 למתן שירותי מנהל תפעול הוועדה המקומית בעיריית נוף הגליל פומבי 06/12/2020 21/12/2020
13:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לאיסוף אשפה 06/12/2020 15/12/2020
11:00
מכרז פומבי 61/20 למתן שירותי תכנון שדרוג בתי ספר קיימים בנוף הגליל לעמידה ברעידת אדמה כולל צוות יועצים פומבי 30/11/2020 20/12/2020
13:00
מכרז פומבי 60/20 לרכישה של גנרטור קבוע בפארק אלון - נוף הגליל פומבי 30/11/2020 10/12/2020
10:00
מכרז פומבי מס' 59/20 למתן שירותי ייעוץ משפטי ולטיגציה בתחום הנזיקין לעיריית נוף הגליל פומבי 30/11/2020 15/12/2020
12:00
מס' המכרז: פומבי 58/2020 מתן שירותים לאגף ההכנסות והגבייה, ושירותי ניהול מערך החניה והפקוח באגף ההכנסות והגבייה לעיריית נוף הגליל פומבי 24/11/2020 06/12/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 57/20 מתן שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר לעיריית נוף הגליל פומבי 23/11/2020 06/12/2020
13:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לאיסוף אשפה פומבי 15/11/2020 01/12/2020
11:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מכולות אשפה בגודל 4.5 קוב פומבי 15/11/2020 24/11/2020
11:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת כלובים פומבי 15/11/2020 24/11/2020
11:00
מס' המכרז: פומבי 55/2020 הקמת גן בוטני בפארק אלון, נוף הגליל פומבי 08/11/2020 26/11/2020
13:00
מכרז פומבי 46/2020 למתן שירותי הקמה והפעלה של מוקד לשירותי רפואה דחופה בנוף הגליל – הארכת מועד הגשה פומבי 01/11/2020 15/11/2020
13:00
פומבי 54/2020 ביצוע עבודות שיקום בעקבות נזקי שריפה של גינון והשקיה תחום שיפוטה המוניציפאלי של עיריית נוף הגליל – הארכת מועד הגשה פומבי 01/11/2020 05/11/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 48/20 - מתן שירותים חשבונאיים, שירותי גבייה, שירותי בדיקות והתאמות ושירותי ניהול מערך החניה והפקוח באגף ההכנסות והגבייה לעיריית נוף הגליל פומבי 28/10/2020 15/11/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 54/20 ביצוע עבודות שיקום בעקבות נזקי שריפה של גינון והשקיה בתחום שיפוטה המוניציפאלי של עיריית נוף הגליל פומבי 26/10/2020 05/11/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 08/20 גיזום עצים ברחבי העיר נוף הגליל פומבי 20/10/2020 09/11/2020
14:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לאיסוף אשפה 13/10/2020 27/10/2020
מכרז: פומבי 52/2020 למתן שירותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי למתן שירותי בקרה תקציבית של פרויקטים הנדסיים בעיריית נוף הגליל פומבי 13/10/2020 29/10/2020
13:00
מכרזי פומבי מס' 51/20 מתן שירותים לניהול, תאום ופיקוח צמוד על ביצוע עבודות תכנון, בינוי ופיתוח מוסדות ציבור בשכונת הר יונה ג' – נוף הגליל פומבי 08/10/2020 01/11/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 46/20 למתן שירותי הקמה והפעלה של מוקד לשירותי רפואה דחופה בנוף הגליל פומבי 24/09/2020 15/11/2020
13:00
מכרז פומבי 49/20 – הארכת מועד הגשה למכרז קבלת זכות חסות/מיתוג אצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל פומבי 24/09/2020 15/11/2020
12:00
מכרז פומבי מס' 50/20 אספקה והתקנה של כלובים לכלביה העירונית בנוף הגליל פומבי 17/09/2020 24/09/2020
13:00
מכרז פומבי 49/20 קבלת זכות חסות/מיתוג אצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל פומבי 15/09/2020 15/11/2020
12:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת סבסבות פומבי 07/09/2020 17/09/2020
11:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מתקני משחק ישנים פומבי 07/09/2020 17/09/2020
11:00
מכרז פומבי מס' 47/20 ביצוע עבודת חפירות וגילוי קברים בבית העלמין בנוף הגליל פומבי 07/09/2020 13/09/2020
12:00
פומבי 42/2020 – הארכת מועד הגשה לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באצטדיון הכדורגל העירוני פומבי 06/09/2020 15/09/2020
14:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מלאי נורות נלג, מטל וליבון פומבי 03/09/2020 16/09/2020
11:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת כלובים פומבי 03/09/2020 16/09/2020
11:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מכולות אשפה בגודל 4.5 קוב פומבי 03/09/2020 16/09/2020
11:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת עגלה נגררת מחולקת לתאים פומבי 03/09/2020 16/09/2020
11:00
מכרז פומבי מס' 33/20 מתן שירותי ליווי וייעוץ לאגף החינוך בתחום תקציבי החינוך של עיריית נוף הגליל פומבי 25/08/2020 09/09/2020
13:00
פומבי 45/20 - עבודות מסגרות ונגרות חרש בפינת חי – פארק אלון – נוף הגליל פומבי 19/08/2020 10/09/2020
13:00
מכרז פומבי 44/20 הקמת (תכנון וביצוע) גשר במה קבוע רוף באמפיתיאטרון – פארק אלון – נוף הגליל פומבי 16/08/2020 10/09/2020
13:00
פומבי 42/2020 – הארכת מועד הגשה לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באצטדיון הכדורגל העירוני פומבי 12/08/2020 15/09/2020
14:00
מכרז פומבי מס' 43/20 השכרת קיוסקים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל חיצוני 09/08/2020 30/08/2020
13:00
הודעה מס' 2 – מכרז פומבי 19/2020 לאספקת שירותי אכיפת גביה – מענה לשאלות מציעים ועדכונים פומבי 03/08/2020 17/08/2020
13:00
מכרז פומבי 42/20 - לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באצטדיון הכדורגל העירוני - הארכת מועד הגשה פומבי 03/08/2020 10/09/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 40/20 אספקה והתקנה של כלובים לכלביה העירונית בנוף הגליל פומבי 29/07/2020 20/08/2020
13:00
מכרז פומבי 39/20 – הארכת מועד הגשה עבודות מסגרות ונגרות חרש בפינת חי – פארק אלון – נוף הגליל פומבי 28/07/2020 11/08/2020
13:00
פומבי 35/20 - הארכת מועד הגשה שם המכרז: רכישה והתקנה של כיפת הקרנה קבועה למערכת פלנטריום קבועה עבור עיריית נוף הגליל פומבי 20/07/2020 26/07/2020
13:00
פומבי 34/20 – הארכת מועד הגשה שם המכרז: רכישה והתקנה של מערכת פלנטריום דיגיטלית קבועה עבור עיריית נוף הגליל פומבי 20/07/2020 26/07/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 42/20 - לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 20/07/2020 13/08/2020
13:00
פומבי 39/20 שם המכרז: עבודות מסגרות ונגרות חרש בפינת חי – פארק אלון – נוף הגליל פומבי 20/07/2020 04/08/2020
13:00
פרוטוקול מפגש מציעים למכרז פומבי 27/20 –אספקת שירותי אכיפה פומבי 19/07/2020 17/08/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 41/20 השכרת שטחים בבניין האצטדיון העירוני ע"ש גרין, בנוף הגליל פומבי 19/07/2020 04/08/2020
13:00
פומבי 32/20 - מתן שירותי ניהול עבור אצטדיון עירוני ע"ש גרין, נוף הגליל - הארכת מועד הגשה פומבי 19/07/2020 26/07/2020
12:00
מכרז פומבי מס' 37/20 ביצוע עבודת חפירות וגילוי קברים בבית העלמין בנוף הגליל פומבי 13/07/2020 29/07/2020
13:00
הארכת מועד הגשה מכרז פומבי 25/2020 – אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכת מדחנים מבוקרת בעיר נוף הגליל פומבי 09/07/2020 26/07/2020
12:00
מכרז פומבי מס' 29/20 לביצוע עבודות ריסוס והדברה של מכרסמים, ג'וקים, מזיקים, עקרבים ופרעושים במוסדות עיריית נוף הגליל, במוסדות חינוך ובאזור תעשיה ציפורית פומבי 08/07/2020 26/07/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 32/20 מתן שירותי ניהול עבור אצטדיון עירוני ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 07/07/2020 26/07/2020
12:00
מכרז פומבי מס' 36/20 השכרת קיוסקים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 07/07/2020 20/07/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 34/20 רכישת והתקנה של מערכת פלנטריום דיגיטלית קבועה עבור עיריית נוף הגליל פומבי 07/07/2020 26/07/2020
13:00
מכרז פומבי 35/20 רכישת כיפת הקרנה קבועה למערכת פלנטריום דיגיטלית קבועה עבור עיריית נוף הגליל פומבי 07/07/2020 26/07/2020
13:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לאיסוף אשפה פומבי 02/07/2020 29/07/2020
11:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה למתן שירותי ליווי עיריית נוף הגליל בשיווק זכויות פרסום ומיתוג באצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש גרין פומבי 01/07/2020 14/07/2020
11:00
מכרז פומבי 27/20: לאספקת שירותי אכיפת גביה פומבי 25/06/2020 17/08/2020
13:00
פומבי 31/2020 - מתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות פומבי 21/06/2020 08/07/2020
12:00
החלטת ועדת שלושה בנושא ניהול ופיקוח מכרז אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש חיצוני 11/06/2020 18/06/2020
מכרז מס' 30/2020 - למתן שירותי תכנון מגרש רובד נוער (דשא סינטטי) אצטדיון גרין נוף הגליל כולל צוות יועצים. פומבי 10/06/2020 30/06/2020
13:00
מכרז מספר 17/20 - מתן שרותי עיקור/סירוס חתולי רחוב – הארכת מועד הגשה פומבי 09/06/2020 22/06/2020
13:00
קול קורא למתן שירותי מהנדס/ הנדסאי לניהול ופיקוח פרויקטים 09/06/2020 23/06/2020
11:00
מספר מכרז 3/20 הארכת מועד הגשה - מתן שירותי עיצוב, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שילוט עירונית בתחום השיפוט של עיריית נוף הגליל פומבי 09/06/2020 20/07/2020
13:00
הארכת מועד הגשה מכרז פומבי 24/2020 - עבודות נגרות חרש וסיכוך בפינת חי – פארק אלון – נוף הגליל פומבי 07/06/2020 18/06/2020
13:00
הארכת מועד הגשה מכרז פומבי 23/2020 – אספקה והתקנת מכולות בפינת ליטוף פארק אלון – נוף הגליל פומבי 07/06/2020 18/06/2020
13:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת שטח פרסום בגב הטריבונה המערבית באצטדיון גרין בנוף הגליל חיצוני 07/06/2020 23/06/2020
11:00
מכרז פומבי 25/20 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכת מדחנים מבוקרת בעיר נוף הגליל פומבי 04/06/2020 12/07/2020
12:00
מכרז פומבי 22/20 אספקה והתקנה של ריהוט גן בפארק אלון בנוף הגליל פומבי 04/06/2020 17/06/2020
13:00
המכרז פומבי 28/2020 השכרת קיוסקים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 03/06/2020 22/06/2020
13:00
הזמנה להציע הצעות להשכרת והפעלת נכסים מסחריים בהר יונה - להפעלת עסקי מזון 04-20 פומבי 03/06/2020 06/07/2020
14:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה למתן שירותי ליווי עיריית נוף הגליל בשיווק זכויות פרסום ומיתוג באצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש גרין חיצוני 01/06/2020 10/06/2020
11:00
מכרז פומבי מס' 17/20 למתן שרותי עיקור/סרוס חתולי רחוב פומבי 25/05/2020 22/06/2020
13:00
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לשכירות נכס לצורך שימוש כטיפת חלב פומבי 24/05/2020 07/06/2020
13:00
מכרז פומבי 26/2020 השכרת נכס בבניין האצטדיון ע"ש גרין בנוף הגליל פומבי 24/05/2020 22/06/2020
13:00
החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ קול קורא 03/20 להקמת והפעלת מתקני שעשועים/אטרקציות חיצוני 21/05/2020 08/06/2020
14:00
הגשת הצעה למתן שירותי מהנדס/הנדסאי ביצוע עבור עיריית נוף הגליל חיצוני 13/05/2020 27/05/2020
11:00
מכרז פומבי 16/20 שדרוג מבנה בית ספר חב"ד (גלעד) בפני רעידת אדמה, נוף הגליל חיצוני 10/05/2020 25/05/2020
13:00
החלטת ועדת שלושה- איסוף ופנוי אשפה ופסולת מוצקה מכרז מס': פא/13/2019 04/05/2020 11/05/2020
מכרז פומבי מס' 2/20 הזמנה להציע הצעות: לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה פומבי 30/04/2020 25/05/2020
13:30
מכרז פומבי מס' 3/20 מתן שירותי עיצוב, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שילוט עירונית בתחום השיפוט של עיריית נוף הגליל פומבי 28/04/2020 30/06/2020
12:00
מכרז פומבי מס' 9/20 למתן שירותי תיקונים ותחזוקה של מזגנים במוסדות העירייה בנוף הגליל פומבי 31/03/2020 23/04/2020
13:00
מכרז פומבי מס' 14/20 למתן שרותי עיקור/סרוס חתולי רחוב פומבי 31/03/2020 23/04/2020
13:00
ביצוע מערכת בטחון, תקשורת, כריזה תפעולית , באצטדיון נוף הגליל 10/20 פומבי 16/02/2020 25/02/2020
13:00
קול קורא רשותי לפעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה 2020 10/02/2020 25/02/2020
מכרז פומבי מספר 4/2020 להפעלה של מרכז לסיוע הומניטרי עבור משפחות נזקקות בנוף הגליל פומבי 02/02/2020 12/02/2020
13:00
מתן שירותי תכנון מגרש רובד נוער (דשא סינטטי) אצטדיון גרין נוף הגליל כולל צוות יועצים פומבי 02/02/2020 20/02/2020
13:00
קול קורא לקבלת רעיונות והצעות להפעלת אטרקציות בפארק העירוני 30/01/2020 28/02/2020
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה למתן שירותי ניהול אצטדיון עירוני ע"ש גרין פומבי 21/01/2020 02/02/2020
מכרז פומבי מס' 01/20 מחירון שנתי לביצוע עבודות תחזוקה ועבודות הנדסיות שונות בנושא בינוי (ענף 100) בתחום שיפוטה המוניציפאלי של עיריית נוף הגליל. פומבי 19/01/2020 06/02/2020
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מכולות אשפה בגודל 4.5 קוב פומבי 07/01/2020 19/01/2020
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מכולות אשפה בגודל 4.5 קוב פומבי 29/12/2019 06/01/2020
מכרז פומבי 25/19 למתן שירותי מדידות -הארכת מועד הגשה פומבי 19/12/2019 14/01/2020
רכישת שטח פרסום במגרש הטניס בדרך אריאל שרון חיצוני 15/12/2019 31/12/2019
תכנון, אספקה והתקנה של מפל מים ומזרקה בכיכר בשכונה הדרומית בנוף הגליל פומבי 09/12/2019 05/01/2020
מכרז פומבי 23-19 לביצוע השלמת עבודות פיתוח בפארק אלון - הארכת מועד הגשה פומבי 04/12/2019 23/01/2020
הזמנה להגשת הצעות לרכישת שטח פרסום במגרש הטניס בדרך אריאל שרון 19/11/2019 02/12/2019
מכרז מס' 22/2019: אספקה והתקנת מכולות (קונטיינרים) באצטדיון גרין פומבי 26/09/2019 24/10/2019
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת סקודה SUPERB 24/09/2019 23/10/2019
החלטת ועדת שלושה - מכרז מס' 25/2019/לת: ניהול ופיקוח ליסיניג תפעולי לכלי רכב 24/09/2019 01/10/2019
הזמנה להגשת הצעות לרכישת נגרר רכין לטרקטור 09/09/2019 30/09/2019
מכרז 19/19: גיזום עצים ברחבי העיר פומבי 28/08/2019 15/09/2019
מכרז פומבי מספר 20/2019 - אספקה והתקנת מכולות (קונטיינרים) באצטדיון גרין - נוף הגליל פומבי 18/08/2019 29/08/2019
מכרז 15/19: מתן שירותי גביית דו"חות חנייה ודו"חות פיקוח עירוני פומבי 13/08/2019 02/09/2019
מכרז 15/19: תנאי סף להשתתפות במכרז 15/19 גביית דוחות חניה ודוחות פיקוח עירוני עבור עיריית נוף הגליל 13/08/2019 02/09/2019
הזמנה להגשת הצעות לרכישת פנסים מהאצטדיון העירוני 08/08/2019 27/08/2019
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת טנדר איסוזו 05/08/2019 03/09/2019
מכרז 18/19: מתן שירותי מהנדס/הנדסאי ביצוע בעיריית נוף הגליל (נצרת עילית) פומבי 04/08/2019 12/08/2019
מכרז מס' 07/19: מכירת זכויות במקרקעין ברח' גלבוע 11 נוף הגליל מתחם "שערי העיר"- בית "מקורות" לשעבר פומבי 30/07/2019 04/09/2019
קול קורא 06/19 - להצטרף למאגר קבלנים/ספקים לשדרוג והתקנת מערכות בקרה בחניונים 23/07/2019 21/08/2019
מכרז מס' 17/19: מתן שירותי פרסום ומיתוג לנוף הגליל פומבי 11/07/2019 21/07/2019
מכרז 11/19- ביצוע עבודות הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מערכות אבטחה ותקשורת בפארק העירוני פומבי 18/06/2019 07/07/2019
מכרז 13/19: תכנון הקמת בית העלמין (הרחבה צפונית) – פיתוח ומבנה נצרת עילית פומבי 18/06/2019 30/06/2019
מכרז 14/19- הקמת מבנה מרכזי וטריבונות בטון, עבודות תשתיות ופיתוח במתחם אצטדיון גרין פומבי 05/06/2019 23/06/2019
מכרז פומבי מס' 04/19 - הפעלת השוק העירוני בנצרת עילית פומבי 03/06/2019 07/08/2019
מכרז 12/19 ביצוע עבודות חשמל, תאורה ותקשורת באצטדיון נצרת עילית פומבי 22/05/2019 02/06/2019
מכרז 10/19: ביצוע עבודות תשתית והקמת מגרשי דשא טבעי לכדורגל באצטדיון גרין פומבי 08/05/2019 20/05/2019
מתן שירותי עיקור/סירוס כלבים בבעלות פומבי 01/05/2019 20/05/2019
הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי אדריכלות ו/או הנדסת בניין לתכנון ייעוץ וליווי הקמת בתי אוכל/מסעדות – 05/19 המזמינה – החברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ 18/04/2019 16/05/2019
מכרז 9/19: מתן שירותי בדיקה לצורך הגדלת שומות ארנונה, אגרות והיטלים פומבי 11/04/2019 07/05/2019
מכרז 9/19: מסמך הבהרות מס' 1 פומבי 11/04/2019 07/05/2019
השכרת דוכנים באירועי עצמאות 10/04/2019 01/05/2019
מכרז פומבי מס' 8/19 למתן שירותי עיקור/סירוס כלבים בבעלות פומבי 01/04/2019 29/04/2019
לרכישת ציוד טלפוניה CISCO של העירייה בנצרת עילית 25/03/2019 30/04/2019
מכרז מס' 7/19: מתן שירותי תכנון לתכנית מפורטת למתחם תיירות ומסחר בנצרת עילית פומבי 06/03/2019 28/03/2019
מכרז 3/19 - מחירון שנתי לביצוע עבודות תחזוקה ועבודות הנדסיות שונות בנושא כבישים תשתיות ופיתוח (ענף 022) בתחום שיפוטה המוניציפאלי של עיריית נצרת עילית פומבי 05/03/2019 19/03/2019
מכרז מס' 4/19 - שדרוג מבנה בית הספר כרמל בפני רעידת אדמה פומבי 24/02/2019 19/03/2019
החלטת ועדת שלושה מס' פא/1/2018: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה 17/02/2019 24/02/2019
מכרז מס' 5/19: התקנת סנסורים בפחים מוטמנים פומבי 13/02/2019 26/02/2019
החלטת ועדת שלושה מס' מ/5/2018: אספקה והתקנה של מזגנים 12/02/2019 20/02/2019
מכרז 2/19: ביצוע הסדרת שביל אופניים ברחוב יקינטון פומבי 05/02/2019 28/02/2019
מכרז פומבי 1/19 - ביטוח רכבי העירייה לשנת /91 פומבי 10/01/2019 22/01/2019
קול קורא למתן שירות אספקת מערכת פלניטריום דיגיטלית בנצרת עילית 10/01/2019 22/01/2019
מכרז משותף 101/2018- הזמנה לקבלת הצעות לאספקת דלק 06/01/2019 24/01/2019
קול קורא 01/2019: הזמנה להציע הצעות להקמת חניונים חכמים (אוטומטי/רובוטי) במתחם חניוני קריית הממשלה והיכל המשפט בנצרת עילית 02/01/2019 15/01/2019
מכרז 17/18: הסדרת קטע דרך החטיבות בין סביון עד שד' השושנים, נצרת עילית פומבי 25/12/2018 17/01/2019
מכרז 16/18 - הסדרת ציר אריאל שרון פומבי 09/12/2018 06/01/2019
מכרז מס' מח/6/2018- החלטות ועדת השלושה 05/12/2018 12/12/2018
מכרז 14/18- אספקה של מערכת מידע לניהול רציפות תפקודית בעיריית נצרת עילית פומבי 03/12/2018 14/03/2019
מכרז מס' 15/18 לביצוע עבודות ריסוס והדברת עשביה בשטח השיפוט של נצרת עילית פומבי 20/11/2018 13/12/2018
מס' מכ/34/2017: החלטות וועדת השלושה- אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 06/11/2018 13/11/2018
קול קורא לקבוצות פעילים למען הסביבה בקהילה 17/10/2018 15/11/2018
מכרז לת/26/2018: החלטת ועדת שלושה - ניהול ופיקוח מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב 04/10/2018 14/10/2018
מכרז מא/10/2017: החלטת ועדת שלושה לאתר תחזוקת מערכות מיזוג מרכזיות 04/10/2018 14/10/2018
מכירת רכב ג'י אם סי ונדורה - תאריך סיום מכרז מעודכן 12/09/2018 30/10/2018
מכרז פומבי 13/18 להסדרת חניה בפארק אלון, נצרת עילית פומבי 20/06/2018 05/07/2018
מכרז פומבי מס' 12/18 להסדרת חניה בפארק אלון, נצרת עילית פומבי 05/06/2018 04/07/2018
מכרז מס' 10/18 למתן שירותי שמאות לעיריית נצרת עילית ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה פומבי 16/05/2018 31/05/2018
מכרז פומבי 11/18 למתן שירותי סיור ושמירה היקפית באזור תעשייה ציפורית, נצרת עילית פומבי 02/05/2018 13/05/2018
הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירות הקמה ותחזוקה של דף הפייסבוק של הרשות ושל מרכז הצעירים פומבי 29/04/2018 14/05/2018
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מטאטא כביש מס' רישוי 42-449 פומבי 24/04/2018 31/05/2018
הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מטאטא כביש מס' רישוי 66-193-00 פומבי 24/04/2018 31/05/2018
הסדרת צומת רחוב יעל/יזרעאל והסדרת תחנת היסעים, נצרת עילית פומבי 16/04/2018 07/05/2018
מכרז פומבי מס' 8/18 לרכישת רכב וואן סגור עד 4,000 ק"ג עבור עיריית נצרת עילית פומבי 15/04/2018 15/05/2018
שיפור ושדרוג קטע רח' דליה בין כליל החורש עד יקינטון, נצרת עילית פומבי 12/04/2018 10/05/2018
מכרז פומבי מס' 2/18 רכישת רכב וואן סגור רשיון M1 (עד 00533 ק"ג) עבור עיריית נצרת עילית פומבי 12/03/2018 25/03/2018
מכרז פומבי 4/18 - עבודות פיתוח ובנית קברים בבית העלמין – בשער ד' נצרת עילית פומבי 19/02/2018 19/03/2018
מכרז פומבי מס' 03/18 למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית נצרת עילית פומבי 01/02/2018 25/02/2018
מכרז לקבלת הצעות להפעלת אטרקציות בפארק העירוני בנצרת עילית פומבי 25/01/2018 18/02/2018

חזור למכרזים פעילים